• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Fyra bevis för att polisens och riksdagsledamots falska siffror grundat bikerförföljelsen! Del 1/5

Fyra bevis för att polisens och riksdagsledamots falska siffror grundat bikerförföljelsen! Del 1/5

Bakgrund

Vi har under veckan som gått via mejl och olika forum fått förfrågningar från riksdagsledamöter hur vi kan ifrågasätta i deras tycke ”seriös forskning” apropå Institutet för Framtidsstudiers rapport. Frågan är enkel att besvara – för att vi ser att den har direkt fel i fyra olika delar kring bikers och för att vi ser att den har ett direkt syfte. Vi kommer därför under veckan samt nästa vecka i fem olika artiklar ta upp felaktigheterna och direkt påvisa att rapporten är felaktig. Vi inleder med att sätta in rapporten i ett historiskt sammanhang.

Historiska bevis att lögnaktiga siffror grundat bikerförföljelsen

Den som har varit med ett tag inom bikerkulturen och kan sin historia känner genast igen specifika mönster när de återigen uppstår. Ett sådant historiskt mönster finns när det avser siffermanipulation och bikers vilket vi i artikeln ska redovisa.

Vi väljer här att publicera fyra stycken exempel på när just felaktiga siffror har använts i Sverige för att få fram ett budskap som helt enkelt inte var sant. Så när en forskningsrapport grundas enbart på uppgifter från Polisen äger den hos bikers ingen som helst trovärdighet speciellt inte eftersom en rad uppgifter är direkt felaktiga i rapporten vilket vi ska visa på i de följande artiklarna!

Fall 1 – Manipulerad rapport från Rikskriminalen

1995 publicerades den första egentliga kartläggningen av mc-klubbar i Sverige. Ansvarig för kartläggningen var Dåvarande chefen för Rikskriminalpolisen, kriminalinspektören Tommy Andersson som hade fattat beslut att en kartläggning av alla mc-klubbar som kunde tänkas ansluta sig till Hells Angels MC skulle genomföras.

Kartläggningen resulterade i en tvåsidig rapport där inga källhänvisningar överhuvudtaget förekom som kunde ge underlag för de olika siffrornas korrekthet och inga andra tabeller, diagram eller fakta som stöder rapportens skrivningar hänvisades till. Med andra ord var rapporten helt och hållet byggd på ounderbyggda påståenden och inget annat. Den hade således inget som helst värde varken fakta- eller forskningsmässigt då den inte kunde belägga ett enda påstående! Icke desto mindre kom rapporten att användas som ett slagträ mot mc-klubbarna i flera år framöver i debatter och riksdagsmotioner och är därför en viktig och aktiv del i kartläggningen ikring hur bikerdemoniseringen uppstod.

Polisen ljög och förfalskade medvetet siffror i rapporten!

Den välkända och välrenommerade socialantropologen, författaren och journalisten Carl-Johan Carpentier gick vid tiden till botten och undersökt de fakta som polisen presenterar i ovanstående dokument.

I boken Live To Ride, på Gondolin Förlag, skriver Carpentier följande på sidan 108-109: I detta dokument som legat till grund för bland annat en riksdagsmotion och åtskilliga mediainslag, är de flesta faktauppgifter falska. Med syfte att smutskasta. 

Således hävdar den så kallade underrättelsetjänsten till exempel att 40 % av HA:s medlemmar i Djurslöv (vid den tidpunkten) saknade körkortEn mycket lätt kontroll, som jag själv gjorde när “rapporten” kom, visade att samtliga HA-medlemmar bevisligen innehade giltiga körkort. Etcetera. Något som ingen tidning parentetiskt brydde sig om att kontrollera…

polisens “rapport” rymmer en djupt allvarlig dimension. För när den svenska demokratins rättsvårdande myndigheter medvetet sprider falska uppgifter till media, för att möjligtvis nå egna uppenbara syften – har vi passerat gränsen för det anständiga. 

Se: https://payback.name/om-den-forsta-kartlaggningen-av-mc-klubbar-i-sverige-en-papperskonstruktion-med-enda-avsikt-att-demonisera/ta1/

https://payback.name/om-den-forsta-kartlaggningen-av-mc-klubbar-i-sverige-en-papperskonstruktion-med-enda-avsikt-att-demonisera/ta2/

https://payback.name/om-den-forsta-kartlaggningen-av-mc-klubbar-i-sverige-en-papperskonstruktion-med-enda-avsikt-att-demonisera/

Fall 2 – Riksdagsledamot förvandlade 35 brott till 5 939 och 6 brott till 224 i  riksdagsmotion!

Siw Persson la fram en motion till riksdagen, 1994/95: JU603.

Ur motionen framgår en mängd märkliga påståenden och en mycket väsentlig, direkt lögn!

Ett citat ur motionen som samtidigt utgör ett typexempel på Siw Perssons kampanjpåståenden mot mc-klubbar:De flesta av mc-gängens medlemmar skryter med att de är vanliga inkomsttagare, t.ex. bilmekaniker, plåtslagare, svetsare. Företrädare i dessa yrkesgrupper är inga höginkomsttagare. Likväl har dessa män råd med mycket dyra motorcyklar, är delägare i stora motorgårdar och gör både flera och dyra utlandsresor per år. Det finns några få bevis och många fler misstankar om att de finansierar sin verksamhet med både illegal klubbverksamhet och knark.

Antropologen och författaren Carl-Johan Carpentier skriver i sin bok “live To Ride följande omkring dessa påståenden på sidan 114: Vad Siw Persson gör i just det citerade stycket är att hon drar alla över en kam, och yttrar sig synnerligen nedlåtande om hela yrkesgrupper. Ty med vilken rätt klassar hon bilmekaniker, plåtslagare och svetsare som betalningssvaga figurer utan ekonomiska möjligheter att köpa sig en – vanligtvis- begagnad motorcykel, eller företa en eller annan utlandsresa? Samtidigt som hon påstår att samma grupp av personer bland annat lever på knarkhandel. Enligt bevis som inte existerar. 

Hennes förenklade påstående är befängt, lögnaktigt och okunnigt. En begagnad H-D kostar normalt femtio- till sjuttiotusen; för en ny betalar man ungefär lika mycket som för en mindre bil. Att ta färjan till Köpenhamn kostar några tior, och en lågprisbiljett till USA kan man få för runt tvåtusen. Utgifter som män i vanliga yrken, enligt Siw Persson, inte rimligtvis kan ha råd med; om de inte begår brott. Man behöver faktiskt inte vara höginkomsttagare för att kunna äga en mc.

Carl-Johan Carpentier kommenterar siffrorna och saken enligt följande i boken “Live to Ride” på sidan 116: Dessutom skriver hon i sin motion att dussinet HA-medlemmar under 1993 dömdes för våld eller hot mot tjänsteman 2 139 gånger. En siffra som torde falla på sin egen orimlighet. 

Siffrorna skulle ju innebära att varje Hells Angels-medlem skulle dömts 178 gånger under samma år för ett brott som ger fängelse i normalfallet… Mycket entydigt och för varje tänkande människa en solklar lögn som dock inte genomskådades av vare sig media eller politiker och därmed istället för att framstå som lögn användes i mediadebatten länge framöver som en helt orimlig sanning riktad mot mc-klubbarna!

35 brott blev 5939 och 6 brott blev 224 st i Siw Perssons direkt lögnaktiga riksdagsmotion!

Siv Persson motion, 1991-1993 Verkliga siffror,1987-1999
Övergrepp i rättssak 54+77+93 = 224 st 6 st
Våld eller hot mot tjänsteman 1871+1929+2139= 5 939 st 35 st

Som alla läsare kan se ovan har Siw Persson bevisligen råljugit om mc-medlemmars kriminalitet! Hon har presenterat direkt egenpåhittad statistik där hon påstår att bikers har begått 224 övergrepp i rättssak under tre år när den verkliga siffran är 6 st under 13 år! Hon har än värre påstått att mc-medlemmar begått inte mindre än 5 939 brott i bemärkelsen ”Våld eller hot mot tjänsteman när det i verkligheten handlar om 35 st!

Det blir dock värre! Lögnen är större så då Siw Perssons statistik grundar sig på 10 st medlemmar i HA under 1991-1993. Den enda jämförbara statistiken som finns i sammanhanget avser istället 112 medlemmar i Hells Angels MC, Bandidos MC och Outlaws! Så även siffrorna som presenteras i artikeln här är mycket förstorade då även 6 respektive 35 brott avser en vida större grupp under en betydligt längre tidsperiod, 13 år istället för 3 år och 112 personer istället för 10 st.

Se: https://payback.name/totalskandal-historien-om-nar-35-brott-blev-5-939-i-siw-perssons-riksdagsmotion/

Fall 3- Danska polisen ljög om brott och förstorade kriminaliteten för att få större resurser!

Antropologen, författaren och journalisten Carpentier skriver om när polisen ljög om bikerkriminaliteten!

Antropologen, författaren och journalisten Carl-Johan Carpentier skriver i sin bok “Live To Ride” om en dansk parallell till de lögner som politiker och polis använde i Sverige för att på allvar få igång en förföljelse av bikers.

Vi låter Carpentiers egna ord ligga till grund för artikeln: Här finns för övrigt en dansk parallell avseende HA. Sedan den danska polisen 1995 beslagits med förfalskade uppgifter – inklusive påhittade domar. Enligt vilka ett antal änglar påstods ha dömts för bland annat våldtäkt och dråp. Polisens material, föranledde en fråga i Folketingets Retsudvalg, varvid polisen tvingades revidera sina “sanningar“. Dessutom är det klarlagt att dansk polis vidarebefordrat dessa uppgifter till den svenska Polishögskolan i Sörentorp. Den intresserade kan gå till akterna; spörsmål 489, bilaga 1217 (1995). 

En kritisk dansk artikel sammanfattade skandalen och inledde med orden: Drab, vold och narkohandel. Rockerne med Hells Angels i spidsen har meget på samvittigheten men politiet puster rockerproblemt op for att få flere befojelser. Ordensmagten bruger gamle tal fyldt med fejl, når politikerna skal overbevises om, att det kraever skrappere midler att bekaemper rockerkriminalitetet…

Frågeställning och svar från polisen

Här nedan, liksom i länkat dokument nederst, återfinns den ursprungliga frågeställningen till Folketingets Retsudvalg samt därefter polisens svar:

Frågeställningen

“Hvad er arsagen til, at der i handlingsplanen om organiseret kriminalitet og rockerkriminalitet fra marts 1995 (alm. del – bilaga 728) kun er statistik over rockerkriminaliteten frem til 1990? Vil ministeren fremskaffe og tilsende udvalget tal for rockerkriminaliteten for perioden efter 1990? “

Polisens svar till Folketingets retsudvalg

Rigspolichefen har oplyst, at oversigten i handlingspla­nens bilag 3, s. 6, ikke har karakter af en egentlig statistik over rockerkriminaliteten, men tjener til illustration af omfanget og karakteren af isaer den personlige kriminalitet, som er begaet af medlemmer af Hells Angels. Rigspolitichefen har samtidig oplyst , at oversigten – i modsaetning til det, der er anfört i bilaget- alene omfatter kriminalitet, der kan henföres til personer, der var medlemmer af Hells Angels i 1986.

Nar oversigten kun omfatter perioden frem till 1990, skyldes dette ifölge Rigspolitichefen navnlig, at oversigten bygger på en tidligere foretaget undersögelse.

https://payback.name/danska-polisen-ljog-om-brott-och-forstorade-kriminaliteten-for-att-fa-storre-resurser/

Folketingets Retsudvalg, besvarelse af spörsmål 489, alm. del- bilaga 1217

Fall 4 – Kripos. Norska Kriminalpolisen, förstorade mc-klubbmedlemmars kriminalitet genom att lägga till fiktiva medlemmar!

2010 beskylldes Hells Angels MC:s medlemmar för väldigt hög brottslighet i en handlingsplan. Det var bara det att klubben hade bara 94 medlemmar och de ”extra medlemmarna” hade pålagts väldigt hög kriminalitet.

Kripos publicerade 2012 en rapport över 175 Hells Angels medlemmars kriminalitet. Det visade sig dock att Hells Angels MC själva bara hade 110 medlemmar. De 65 ”extra personerna” som ingen visste vilka de var hade ålagts väldigt hög brottslighet.

https://payback.name/hamc-norges-brev-til-justisminister-grethe-faremo-side-3/

https://payback.name/hamc-norges-brev-til-justisminister-grethe-faremo-side-1/

Medlemstal, Kripos rapport 2012

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin