• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om rapport fylld med gravt felaktiga sifferuppgifter – Alla SBM-klubbars medlemmar + alla anhöriga, släktingar och vänner måste ha räknats som medlemmar i ”mc-gäng”

Om rapport fylld med gravt felaktiga sifferuppgifter – Alla SBM-klubbars medlemmar + alla anhöriga, släktingar och vänner måste ha räknats som medlemmar i ”mc-gäng”

Bakgrund

Payback tillhörde ju inte de många media som fått rapporten i förväg för att på en given och samtidig signal kunna publicera och driva ett mediadrev mot mc-klubbar m.fl. Vi bikers är ju dock välbekanta med fenomenet då vi ju känner igen situationen ifrån de gånger när media inbjuds i förväg till polisens husrannsakningar på mc-klubbar.

Vilka ligger bakom rapporten och vilka har finansierat rapporten?

Institutet för Framtidsstudier släppte under måndagen rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten är framtagen på beställning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ur rapporten framgår följande: Den här rapporten ger en första beskrivning av forskningsdata som sammanställts och samlats in vid Institutet för Framtidsstudier med ekonomiskt stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet har möjliggjorts genom gott och förtroendefullt samarbete mellan flera myndigheter. Vi vill rikta ett särskilt tack till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som delat med sig av sina uppgifts-samlingar.

I rapporten står också följande: Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse finansierad
genom bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag. Tittar vi lite närmare på finansieringen av forskningen ser vi att Institutet finansieras direkt ur statsbudgeten samt har i övrigt också statlig finansiering via Vetenskapsrådet, Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. https://www.iffs.se/om-oss/finansiering/ och https://www.iffs.se/om-oss/arsredovisning/

Vi konstaterar också att Generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är förra rikspolischefen Dan Eliasson och den person som uttalar sig i media och medverkat vid sammanställningen av forskningsrapporten är Amir Rostami, fil.dr. vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier och tidigare kriminalkommissarie vid Rikskriminalen.

Kuriosa och demonisering av bikerkvinnor

Sidan 40: Fotbollsfirmor och MC-gäng har den högsta andelen gymnasieutbildade individer (57,6 % respektive 54,0 %).

Sidan 84: i förhållande till övriga organisationstyper inom den organiserade brottsligheten har MC-gäng en relativt hög andel kvinnor (7,1 %). Tidigare forskning visar att kvinnors roll i MC-gäng har förändrats med tiden. Från ett passivt deltagande har kvinnor med tiden intagit en aktivare roll i planering och genomförande av kriminella aktiviteter (Hopper & Moore, 1990). Den relativt höga andelen kvinnor indikerar att kvinnor kan ha en betydande roll även inom den svenska så kallade 1 %-sfären.

För detta uttalanden kring kvinnor inom bikerkulturen presenteras inte några som helst bevis i sak. Det är ord och bara ord utan belägg i en rapport. Kvinnor har självklart en stor roll och betydelse inom bikerkulturen men inte som kriminella aktörer!

”MC-gäng och Organiserad brottslighet”??

För att påstås utgöra forskning är det intressant att rapporten bara tar saker för givna och återupprepar obelagda påståenden i stil med hur Josef Goebbels en gång gjorde i Nazityskland. Det vill säga att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir till en sanning.

Var är det teoretiska resonemangen kring varför vissa grupper som mc-klubbar skulle utgöra organiserad brottslighet? Och varför kallas mc-klubbar för gäng när det i rapporten framgår att klubbarna är väldigt väl organiserade med tydlig struktur?

Ska det kallas forskning måste ju tvunget varje begrepp som används först bevisas för att därefter kunna utgöra fakta i senare delar av studien vilket inte alls är fallet här. Studien bara använder begrepp såsom de redan vore bevisade vilket de faktiskt inte är oavsett hur många gånger de upprepas. Polis och myndigheter har aldrig någonsin lagt fram några bevis för att klubbarna skulle vare sig vara kriminella eller vara en del av en så kallad organiserad brottslighet! Därför faller hela rapporten platt då den i de väsentligaste styckena inte kan presentera fakta och bevis!

Alla som lever inom eller nånsin haft kontakt med mc-klubbar vet att åldersuppgifterna är helt fel!

På sidan 34 och 35 i rapporten presenteras siffror som är närmast löjeväckande. Följande tre påståenden presenteras som fakta:

Individerna i MC-gängen har högst medelålder (27,8 år). Den vanligaste åldern (typåldern) i mc-gängen, uppges vara 21 år: Minimiåldern inom mc-populationen uppges vara 15 år.

Alla människor som har den minsta kunskap om bikerklubbar vet att dessa siffror knappast kan bli felaktigare! Bikerkulturen är en ålderstigen kultur med allt högre medelålder för varje år som går. Visst fylls det på med yngre individer men det stora flertalet är mycket äldre än dessa siffror!

15 år får ingen vara i någon mc-klubb ens. De kan ju varken ha hoj eller kort heller så det faller på sin egen orimlighet att inga 15-åringar förekommer inom bikerklubbarna då de inte ens kan uppfylla medlemsvillkoren i en mc-klubb!

Att den vanligast åldern i en mc-klubb skulle vara 21 år är ju också kvalificerat trams. Det ligger  årtionden högre och att medelåldern skulle vara 27 år är lika fel. Den är väsentligt mycket högre än så.

Här bör och borde forskarna verkligen ifrågasätta vad det är för personer som polisen gett er uppgifter kring. För inte är det bikers så mycket är helt klart! Å är åldersuppgifterna fel så stämmer ju ingenting annat heller när det gäller siffror kring mc-klubbarna för det är helt enkelt inte bikers det handlar om! Källkritik? Något bekant, kanske?

5 693 bikers?? Var då?

Personerna som sammanställt rapporten har erhållit uppgiftssamlingar från Säkerhetspolisen och Polismyndig-heten. På sidan 27 i rapporten framgår att det finns 5 693 medlemmar i mc-klubbarna!??

Nu vet vi i alla fall hur stort det olagliga polisregistret över bikers är – 5 693 personer. Det vill säga lite större än registret över romer som media tidigare förfasat sig över och som inte heller det var uppbyggt kring ett brott utan bara utgjorde olaga registrering av alla romer inklusive barn och partners.

Bikerkulturen är inte i närheten så stor dessa uppgifter gör gällande. Som lite kuriosa i sammanhanget har ju de tre multiinternationella klubbarna i Sverige lite drygt 400 medlemmar… och de är vare sig kriminella organisationer eller gäng!

För att ens komma i närheten av dessa 5693 personer måste tvunget såväl samtliga klubbars medlemmar + deras partners + deras barn + alla bikers vänner inkluderas i registret vilket i sig skulle påvisa att registret är helt olagligt då det saknas all form av koppling till ett brott.

Någonting för media att ta tag i och våga utreda men det kommer ju inte att hända. Det vet vi också!

Syfte med rapporten

Rapporten menar i ord att det finns kopplingar mellan olika former av organisationer och miljöer. Vår åsikt är att rapporten försöker koppla ihop framförallt mc-klubbar och fotbollssupportrar med extrema miljöer för att i längden kunna förbjuda dessa två fokusgrupper utefter antingen terrorlagstiftningen eller lagstiftning som berör just extrema miljöer. Det är dags för kraftsamling och att sluta leden nu. Samhället kraftsamlar hellre mot den utsedda ärkefienden mc-klubbarna än tar itu med de som fortsätter dagligen och mörda och skjuta sönder Sverige. Rapporten är enligt vår åsikt ett beställningsjobb för att flytta fokus från de verkliga problemen tillbaka till bikerklubbarna och ingenting annat. Rapporten är besmittad med en rad helt överdrivna och felaktiga siffror kring bikers för att återigen framställa bikers som varande ett hot mot samhället i sig. Den som kan historien förstår. De övriga får läsa in sig på den: Payback Sveriges Fakta och Forskningssida

Rapporten

Stöd Payback – Payback stödjer dig! Gå med som betalande medlem! 2019 års medlemskap kostar 2oo kr för enskilda och 1000 kr för klubbar. Bankgiro: 803-9851 eller Swish, nummer: 12 34 68 89 90 Ange namn och adress. 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin