• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks Enkätundersökning visar klart att bikers medelålder ligger mellan 51 och 55 år och inte på 27,8 år! Del 3/5

Paybacks Enkätundersökning visar klart att bikers medelålder ligger mellan 51 och 55 år och inte på 27,8 år! Del 3/5

Payback Sveriges Enkätundersökning över bikers faktiska ålder!

Vi börjar denna artikel med att direkt presentera enkätsiffrorna över bikers ålder.

Ålder – Icke Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 291

Alternativ

Antal

i %
15-20 år

0

0

21-25 år

2

0,6

26-30 år

16

5,5

31-35 år

13

4,5

36-40 år

29

10,0

41-45 år

25

8,6

46-50 år

50

17,2

51-55 år

68

23,4

56-60 år

68

23,4

61-65 år

12

4,1

66-70 år

5

1,7

71-75 år

3

1,0

76-80 år

0

0

Ålder – Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 434

Alternativ

Antal

i %
15-20 år

1

0,2

21-25 år

8

1,8

26-30 år

26

6,0

31-35 år

28

6,4

36-40 år

34

7,8

41-45 år

64

14,7

46-50 år

74

17,0

51-55 år

135

31,1

56-60 år

40

9,2

61-65 år

16

3,7

66-70 år

6

1,4

71-75 år

2

0,5

76-80 år

0

0

Ålder – Klubbanslutna + Icke Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 725

Alternativ

Antal

i %
15-20 år

1

0,1

21-25 år

10

1,4

26-30 år

42

5,8

31-35 år

41

5,7

36-40 år

63

8,7

41-45 år

89

12,3

46-50 år

124

17,1

51-55 år

203

28

56-60 år

108

14,9

61-65 år

28

3,8

66-70 år

11

1,5

71-75 år

5

0,7

76-80 år

0

0


Rapportens angivna åldrar på bikers

Institutet för Framtidsstudier släppte under november 2018 rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten var framtagen på beställning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I rapporten framgick följande häpnadsväckande påstående på sidan 34-35: Individerna i MC-gängen har högst medelålder (27,8 år). Den vanligaste åldern (typåldern) i mc-gängen, uppges vara 21 år. Minimiåldern inom mc-populationen uppges vara 15 år. 

Resultatet av Enkätundersökningarna!

Då vi visste att detta påståendet var helt fel tog vi följaktligen fram korrekta siffror via en enkätundersökning på Payback Sveriges Facebookgrupp.

Bland klubbanslutna bikers toppar gruppen med 51-55 år med 31,1 % därefter följda av gruppen 46-50 år med 17 % och gruppen 41-45 med 14,7 %. Inga andra grupper når över 10 %. 0,2 % eller 1 person är i ålder mellan 15-20 år och ytterligare 7,8 % är i åldrarna 21-30 år. Det vill säga att 8 % är max 30 år!

Bland icke klubbanslunta bikers är de två största grupperna bikers jämnsstora.  51-55 år och 56-60 år har båda 23,4 %. Tredje största grupp är 46-50 år med 17,2 %. Icke Klubbanslutna bikers år således lite grann äldre än de klubbanslutna. Gruppen 36-40 år når precis upp till 10,0 %. Alla andra åldersgrupper har mindre procent. Ingen person är mellan 15-20 och endast 18 personer eller 6,1 % är 30 år eller därunder.

Slår man ihop statistiken för klubbanslutna och Icke Klubbanslutna bikers så blir den största gruppen mellan 51-55 år med 31,1 %. Endast 7,3 % är i åldersspannet upp till 30 år!

Slutsats av de mycket grava statistiska felen i aktuell rapport!

Enkäten fastslår följande: Bikers medelålder ligger i skiktet 51-55 år och typåldern därmed på cirka 53 år! Rapporten har således fel på cirka 25-30 år i medelålder och cirka 32 år i typålder! Dessa mycket grava fel visar tydligt att de personer som medtagits i beräkningarna gällande mc-klubbar är helt andra än bikers! Det är folk som överhuvudtaget inte hör hemma i bikerkulturen – om de existerar!

Ställer man dessa statistiska mycket grava fel gällande medelåldern på det statistiska urvalet av bikers i rapporten mot de flera tusen mer personerna än de som finns bikers i bikerkulturen så framstår aktuellt rapport märkligare och märkligare för varje tänkande människa… Tänk och gräv sen i materialet!

Rapporten: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/iffsrapport.pdf?media=1684410000

Antalet bikers i rapporten stämmer inte alls med verkligheten! 2 428 personer har lagts till som inte tillhör bikerkulturen! Del 2/5

Fyra bevis för att polisens och polisen tidigare falska siffror grundat bikerförföljelsen! Del 1/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin