Västbärande handlar om frihet – Massiv polisnärvaro är en maktsignal!

Såsom vi utlovade under gårdagen återkommer vi till artikeln med Rikskriminalens mc-expert, Lars Öjelinds uttalanden. Öjelind uttalade apropå filmning i rättssal följande: Det är rent stötande och menar att det på samma sätt som en våst kan upplevas som en maktsignal.

Västbärande is a way of life för bikers och ingen maktsignal

En stor del av kampen för bikers rättigheter har alltid innefattat rätten för en biker att bära sin väst var och när han själv väljer. Det är en fråga om frihet och självbestämmande för en biker. Att få visa vem man är och står för! Det är helt enkelt vad vi är och inget mera och annat! Stat och myndigheter ska överhuvudtaget inte lägga sig i medborgarnas klädsel. Det är helt enkelt ingenting de har med att göra!

Polisen å andra sidan har hela tiden istället hävdat att bärande av en väst är en maktdemonstration. Ibland drar myndigheterna det in absurdum till och med till att bärande av västen är ett försök att skrämma vittnen till tystnad alternativt att få dem att ändra sina vittnesmål.

Polisen glömmer då mycket lämpligt det faktum att de som påstås använda västen som ett skrämslekapital i regel alltid bär västen och om klädseln skulle vara ett medel att skrämma omgivningen varför bär de den då tillsammans med vänner, familj, barnen, på viktiga privata sammankomster, på hojen, i bilen m.m? I alla de situationer där ingen upplever västen såsom skrämmande eller där en väst kan användas såsom ett maktmedel? Nej, påståendet faller på sin egen orimlighet och håller inte för en granskning.

Polisnärvaro i rättegång en maktsignal

Om vi dock förutsätter att polisen verkligen skulle tro detta, att västen används i skrämslesyfte för att påverka vittnen, hur ska vi då tolka det faktum att polisen under förra veckan under en rättsförhandling dök upp närmast mangrannt när en kollega stod inför rätta?

Boråstidningen skildrar det inträffade som följer:

När en Boråspolis stod inför rätta för att ha dumpat en ung kvinna vid ridhuset var salen full av civilklädda poliser som satt och lyssnade på sin fritid. Kvinnan kände sig pressad av deras närvaro, men den var inte otillåten. – Hon upplevde det som mycket jobbigt och kände i efterhand att hon velat få fram ändå mer. Hon tyckte att det var oerhört påfrestande att sitta där med så många poliser, säger kvinnans advokat Marianne Andersson.

Kvinnans advokat menar också att det var en total uppslutning varför man kanske bör titta på om poliserna trots allt inte förlagt sin arbetstid till att närvara vid rättegången. Oavsett så kan det ju inte vara frågan om någonting annat än en maktdemonstration för att markera mot målsäganden.

Én anonym advokat skrev följande till Boråstidningen: Naturligtvis påverkar detta den unga kvinnan och eventuellt andra som skall höras. Frågan är om detta är en lämplig signal från samhällets sida. Polismännens närvaro är självklart förenlig med offentlighetsprincipen men kan enligt min uppfattning starkt ifrågasättas utifrån lämplighet och yrkesroll…”

Payback Sveriges kommentar

Polisens beteende i samband med rättegången är inte olagligt. Var och en har rätt att bevista en rättegång. Men det är oavsett lagligheten inte en lämplig signal från en myndighet med en sådan massiv närvaro.

Vi konstaterar att västar inte används som skrämselkapital och att det bara är en ett polisiärt påstående som är en del i en kamp för att förbjuda västar och ingenting som polisen verkligen tror på. Att närvara vid rättegångar är ett sätt för bikers att visa stöd, support och lojalitet för åtalade brödrar och inget mera. Att som polisen däremot gör att närvara närmast mangrannt vid en rättsförhanling mot en kollega är däremot en maktdemonstration som sänder väldigt olämpliga signaler om polisverksamheten.

Vad vi kan slå fast efter denna händelse är att vi inte vill höra mer från polisiärt håll eller för den skull ifrån medias sida heller om bikers skrämselkapital eller närvaro vid rättegångar. Bikers har samma rätt att utan att misstänkliggöras närvara för att stödja sina brödrar som polisen har vid rättegångar! Punkt, slut!

Öjelindartikel

Polispåverkanartikel

We watch your back – Payback!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin