Polisen kränkt av namnpublicering och filmning!

Polisen i form av Rikskriminalens främste mc-klubbsexpert, Lars Öjelind, uttalar sig kring företeelsen att filma och lägga ut namn på poliser och myndighetspersoner på internet. Han säger i en artikel i Svenska Dagbladet följande: Det är rent stötande och menar att det på samma sätt som en våst kan upplevas som en maktsignal. Man kränker både rättssäkerheten och de individer som filmas.

De kriminella gängen använder olika sajter och Facebooksidor för att lägga ut namn på såväl myndighetspersoner och privatpersoner.

Payback Sveriges kommentar

Rättegångssalar är ett av ett mycket fåtal lokaler i Sverige där det råder fotoförbud. I övrigt är det fritt fram att fotografera och filma myndighetspersoner såsom poliser och kommunala tjänstemän vilket Payback Sverige också varmt rekommenderar alla att göra i bevis- och dokumentationssyfte för kommande anmälningar vid övergepp eller lagbrott.

Det viktigaste i artikeln är dock Öjelinds djupa indignation över att olika sajter lägger ut namn på privatpersoner och myndighetspersoner. Payback tillhör de sidor som avsiktligt publicerar namn på såväl poliser som andra myndighetspersoner som på olika sätt negativt särbehandlar bikers och bikerklubbar.

Paybacks syfte med namn- och bildpublicering

Vi har även för avsikt att fortsätta göra så! Anledningen att vi tar till detta medel är två:

1. Då media gång på gång publicerar bild och namn på bikers för att det påstås ligga i “allmänhetens intresse” att veta vilka som är medlemmar i klubbar men även personernas brottsregister, adresser och inkomstuppgifter samt olika fakta kring fruar, sambos och flickvänner så tar vi oss rätten att göra detsamma. Media får bilder, brottsregister m.m från polisen varför publiceringarna sker i symbios mellan media och polis.

2. De flesta gånger vi är i kontakt med myndighetspersoner i avsikt att få ut material så får vi alltid en vädjan från personerna att inte publicera deras namn och ställning då de har familj och vänner som kan drabbas. I de fall tjänstemännen (dit räknas även polismän) handhar vår begäran korrekt och skyndsamt har vi inte heller någon anledning att publicera namn varför vi i de fallen avstår.

Vid motsatta förhållande där tjänstemännen på något sätt saboterar vårt jobb eller där personer i media eller i sin tjänst medverkar till särbehandling eller direkta lagövergrepp mot bikers tar vi självklart ingen hänsyn utan publicerar namn och titel på vederbörande samt skriver om de gärningar de gjort sig skyldiga till.

Payback visar samma hänsyn och följer media- och polispolicyn

Payback tar exakt samma hänsyn som media, myndigheter och polis gör i detta sammanhang. Vi anser att det är av stort allmänintresse att sprida information om namnet på de enskilda tjänstemännen som behandlar bikers och bikerklubbar annorlunda än övriga medborgare eller de tjänstemän som agerar lagbrytande och åsidosätter eller rövar bikers på deras lagstadgade fri- och rättigheter.

Känner sig polisen illa berörda och utsatta av Paybacks publcieringspolicy uppmanar vi Polisen härmed att agera för att media slutar med att publicera namn och bild med flera uppgifter om bikers, så gör vi samma sak. Det har aldrig varit något allmänintresse att publicera uppgifter om bikers i tidningar. Alla ska betraktas och behandlas som oskyldiga tills dess att en ilagakraftvunnen dom föreligger. Och, allmänheten har över huvudtaget inte med att göra vilka som är medlemmar i vilka klubbar och än mindre vilka brottsregister de enskilda personerna har då de för varje dom eller strafföreläggande ska ha sonat sitt brott vilket därmed inte skall läggas dem till last därefter.

Med andra ord: Ni bestämmer själv vilken behandling ni får från bikerkulturen. Skärp upp mediabilden och vi följer, fortsätt den mediala förföljelsen och vi följer. Valet är ert!

Vi har anledning att återkomma till artikeln under morgondagen för att sätta in den i ett annat och större sammanhang.

Artikeln

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin