• Payback har nu samlat alla medlemsdokument i en speciell ruta på förstasidan!

  Förbättrad funktion för Paybacks medlemsdokument! Då flera ansett att det varit svårt att finna medlemsdokumenten har vi nu samlat alla dokumenten i en ruta i högerspalten på varje sida av Nättidningen Payback under rubriken: Paybacks Medlemsdokument. Enkelt att hitta, ladda ner och skriva ut! Fria medlemsdokument De dokument som är fria att använda av alla […]
 • Payback Sveriges Fem olika Juridiska Medlemsdokument!

  Bakgrund Payback Sverige har tagit fram fem olika dokument till hjälp för våra medlemmar i olika juridiska situationer vilka presenteras nedan under olika avsnitt beroende på hur de är utformade att användas. Vid en kontrollsituation – Använd Paybacks Kontrollchecklista och Rättslägesinformation! Payback har tagit fram ett dokument som ger direkta råd hur du ska reagera […]
 • Information om Paybacknärvaro och utskrivningsbara dokument inför Red Devils MC Southlands sommarfest!

  Payback kommer att närvara vid Red Devils MC Southlands sommarfest Payback Sverige kommer att ha representanter på Red Devils MC Southlands sommarfest under lördagen den 25 augusti. Det kommer att säljas supportartiklar för Payback och det kommer att finnas representant på plats att ställa frågor till kring verksamheten och arbetet. Eventuell polisinsats på plats kommer […]
 • Nytt Rättslägesdokument att använda vid kontroller under kommande mc-fester!

  Nytt dokument att använda i samband med kontroller! Då det arrangeras en del större mc-fester kommande helger och då rättsläget drastiskt förändrats avseende i första hand id-kontroller och kroppsvisitationer tack vare dels ett JK-utslag men även på grund av en doktorsavhandling och handbok har Payback Sverige tagit fram ett Rättslägesdokument att använda tillsammans med de […]
 • Protokollbegäran

  Sammanfattning Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807 Standardiserad Protokollbegäran Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat […]
 • Enda sättet att få polisen att upphöra med olaga kontroller = Begär ut protokoll direkt vid varje kontrolltillfälle!

  Rapporter om att Polisens kontroller har minskat! Det har inkommit rapporter från många områden att Polisens olaga kontroller av bikers har minskat eller närmast upphört. Det innebär dock inte att de har upphört för allt och alla utan att vissa personer och klubbar fortfarande kontrolleras. Polisens kontroller är olaga om de inte grundar sig på […]
 • Polislag 27 i laminerat fickformat! Komplement till Protokollbegäran!

          Polislag 27 i fickformat Nu kan Payback Sverige erbjuda er Polislag 27, laminerat i fickformat. På baksidan står regler angående fotografering/filmning. Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal och er adress. Dialogstöd Polislag 27 kan sägas fungera såsom ett dialogstöd mot polisen […]
 • Payback Sverige publicerar dokument att använda som dialogstöd vid väst/klädförbud!

  Payback Sveriges dokumentstödsservice En av Payback Sveriges uppgifter är att ta fram verktyg och instrument i vår kamp för att upprätthålla våra lagliga fri- och rättigheter såsom bikers. Det kan innebära att vi tar fram allmänt informationsmaterial eller material specifikt för en viss företeelse såsom det tidigare mycket uppskattade dokumentet ”Protokollbegäran”, att använda i samband […]
 • Grundlagsexpert: Det är ett grundlagsbrott att försvåra eller förhindra framtagandet/publicerandet av en produkt för ett företag/organisation med utgivningsbevis!

  Grundlagsexpert: Att försvåra framtagandet av en produkt för ett företag/organisation med utgivningsbevis bryter mot censureringsförbudet och utgör ett grundlagsbrott! För att få ett exakt underlag gällande legaliteten för myndigheter att försvåra och eller förhindra framtagandet av en produkt ämnad att användas för Nättidningen Payback och Payback Sverige rådfrågade vi landets kanske främsta grundlagsexpert och erhöll […]
 • Inför musikvideoinspelning hos RD Stockholm: Utskrivningsbar ”Begäran om protokoll” på plats! Del 3/3

  Då vi har all anledning att misstänka att Polismyndigheten kommer att försöka inskränka yttrandefriheten och sabotera såväl inspelningen av Maskinistens Payback-låt som Red Devils MC Stockholms Party & Payback-event så publicerar vi nedan en färdig protokollbegäran. Färdig och utskrivningsbar dokumentmall för protokollbegäran För alla deltagare vid Party- & Paybackeventet hos Red Devils MC Stockholm med musikvideoinspelning […]
 • Viktigt, Nytt bikerverktyg: Färdig dokumentmall för att begära ut protokoll!

  OBS! Bilden ovan är en jpegbild av dokumentet. Länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument finns längst ner i artikeln. Nytt multiverktyg för att underlätta för bikers att få ut protokoll! Payback Sverige lanserar nu ett nytt verktyg för bikers i syfte att underlätta arbetet för bikers med att erhålla olika former av protokoll från polisen. Paybacks version av […]