• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Grundlagsexpert: Det är ett grundlagsbrott att försvåra eller förhindra framtagandet/publicerandet av en produkt för ett företag/organisation med utgivningsbevis!

Grundlagsexpert: Det är ett grundlagsbrott att försvåra eller förhindra framtagandet/publicerandet av en produkt för ett företag/organisation med utgivningsbevis!

rdfest

Grundlagsexpert: Att försvåra framtagandet av en produkt för ett företag/organisation med utgivningsbevis bryter mot censureringsförbudet och utgör ett grundlagsbrott!

För att få ett exakt underlag gällande legaliteten för myndigheter att försvåra och eller förhindra framtagandet av en produkt ämnad att användas för Nättidningen Payback och Payback Sverige rådfrågade vi landets kanske främsta grundlagsexpert och erhöll följande svar:

Jag har blivit ombedd att besvara en frågeställning omkring myndigheters möjligheter att inom lagen försvåra, stoppa eller förhindra framtagandet av en produkt för ett företag/organisation med utgivningsbevis, 2009:067.

Vid utgivningsbevis är det ej tillåtet för myndigheter att hindra, försvåra eller stoppa publicering eller framtagande av produkt som äger samband med företaget/organisationen som har utgivningsbevis. Det innebär i exemplet med ett event med musikvideoinspelning för ett företag/organisation med utgivningsbevis att myndigheterna inte äger rätt att genomföra kontroller av fordon, eller identitet i samband med arrangemanget eller att intränga i lokal och försvåra eller stoppa inspelning.

Att en helt annan person/produktionsbolag är regissör är en sak som ej har juridisk relevans i sammanhanget. Payback är och förblir utgivare av produktionen som därigenom åtnjuter grundlagsskydd via sitt utgivningsbevis och festdeltagarna är speciellt inbjudna till eventet såsom statister varigenom ingen myndighet äger rätt att hindra, försvåra eller stoppa festdeltagarna från att delta i ett evenemang med syfte att agera statister i en grundlagsskyddad Payback-produktion.

Det föreligger ett så kallat censureringsförbud för produkten vilket inbegriper ett förbud att hindra, försvåra eller stoppa en produkt i alla dess led av framställning. Detta censureringsförbud bryts bara vid misstanke om mycket grov brottslighet och då bara vid särskilda omständigheter mot specifik person.

Se även: http://www.radioochtv.se/tillstand-och-registrering/internet/utgivningsbevis/

Payback kommer att ha advokater på plats att dokumentera och säkra att allt sker inom lagens råmärken!

Paybacks advokater kommer att vara på plats vid evenemanget och säkra att allt myndigheterna vidtar har direkt lagstöd. Det kommer även finnas filmteam samt inbjudna rocktidningsjournalister med flera på plats som vid behov kan dokumentera.

Råd till festdeltagarna inför eventuella kontroller, insatser, tillslag

Var beredd inför eventuella kontroller eller andra insatser:

1. Att ha mobilen beredd och börja filma polisen direkt!

2. Ha förifylld Protokollbegäran med er för att kunna överlämna direkt till polismyndigheten i samband med eventuella kontroller till Polisen. Länk till utskrivningsbar Protokollbegäran i pdf-format:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf

Efter förfrågan – Du kan köpa Supportartiklar eller lösa medlemskap  Payback på plats –  för klubb eller enskild!

Efter förfrågan vill vi också förtydliga att Payback kommer att ha försäljning av supportartiklar samt ge möjlighet att betala medlemskap i Payback som enskild person eller klubb direkt på plats.

Länk till smakprov av Maskinistens Payback-låt:
https://www.facebook.com/video.php?v=484884691654500

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin