Payback Sveriges Fem olika Juridiska Medlemsdokument!

Bakgrund

Payback Sverige har tagit fram fem olika dokument till hjälp för våra medlemmar i olika juridiska situationer vilka presenteras nedan under olika avsnitt beroende på hur de är utformade att användas.

Vid en kontrollsituation – Använd Paybacks Kontrollchecklista och Rättslägesinformation!

Payback har tagit fram ett dokument som ger direkta råd hur du ska reagera och agera vid en kontrollsituation oc

Kontrollchecklista

Vid kontrollen behöver du också  överlämna Rättslägesinformation inkl Icke Samtyckesförklaring för att påvisa vad som inte har lagstöd. Och här är den: Rättslägesinformation inkl Icke Samtyckesförklaran att använda vid kontroller

Rättslägesinformation vid hot om avvisning från krogen

Hotas du avvisning på krogen så finns det ett speciellt dokument som avser Rättslägensinformation kring mc–väst/klädsel att framvisa för ordningsvakter, polis och krogägare: Rättslägesinfo kring mc-väst/klädsel

Anmälningsdokument

Svenskt rättsväsende kan ju sägas vara uppbyggt på att medborgarna har rätt att få sin sak prövad i efterhand om det personen ifråga utsatt för har skett korrekt och utefter lagen.

Så har polisen utan lagstöd likväl verkställt tvångsmedel mot dig/er så har  Payback tagit fram en Kombinerad Händelseanmälan inklusive fullmakt. I den skriver med enkla ord vad du utsattes för, av vem och när och var det inträffade samt undertecknar fullmakten och sänder in allt material inklusive eventuella filmer, protokoll m.m. från händelsen till den adress till Payback som angivs i dokumentet.

Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt

För att säkra upp att händelsen inte i efterhand påstås haft andra orsaker s.k. efterhandskonstruktion, har Payback också tagit fram en multiProtokollbegäran för alla eventualiteter som du kan ha blivit utsatt för vid en kontroll. Bara att fylla i och lämna direkt till polisen vid en kontroll eller i efterhand till närmaste polis. Begär inlämningskvitto för att motverka långbänk:

Protokollbegäran – att använda i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, beslag, dna-topsning, blodprov m.m.

Så en av fördelarna med att vara medlem i Payback är att man kan använda sig av Paybacks medlemsdokument.
Så ni som fotfarande inte är medlemmar – Gå med och Gå med idag!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin