• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information om Paybacknärvaro och utskrivningsbara dokument inför Red Devils MC Southlands sommarfest!

Information om Paybacknärvaro och utskrivningsbara dokument inför Red Devils MC Southlands sommarfest!

Payback kommer att närvara vid Red Devils MC Southlands sommarfest

Payback Sverige kommer att ha representanter på Red Devils MC Southlands sommarfest under lördagen den 25 augusti.

Det kommer att säljas supportartiklar för Payback och det kommer att finnas representant på plats att ställa frågor till kring verksamheten och arbetet.

Eventuell polisinsats på plats kommer att  dokumenteras.

Eventet avser i sedvanlig ordning SBM-klubbar och inbjudna vänner.

Vid olaga masskontroll

I händelse av att Polisen genomför masskontroller av deltagare så skriv ut nedanstående dokument och lämna/visa för polisen på plats.

Rättslägesinformation visas och eventuellt överlämnas till polisen för att förklara rättsläget och visa att ni inte ger samtycke till tvångsmedelsanvändande såsom id-kontroll, kroppsvisitering och fordonsgenomsökning.

Protokollbegären kan vara ifylld med personliga uppgifter och vid kontroll ifylls därefter namn, datum, tid och vad ni utsätts för och överlämnas därefter till polis på plats.

Läs även nedan länkade information kring rättsläget vid kontroller!

Dokument att använda för deltagare:

Protokollbegäran: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/protokollbegaran.pdf?media=1684410000

Rättslägesinformation kring kontroller: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/r%C3%A4ttsl%C3%A4gekringtv%C3%A5ngsmedelsanv%C3%A4ndande.pdf?media=1684410000

Övrig juridisk information kring kontrollegalitet

Artikel om rättsläget vid kontroller: https://payback.name/nytt-rattslagesdokument-att-anvanda-vid-kontroller-under-kommande-mc-fester/

Om Europadomstolens + människorättsexperts uttalanden om att polisen inte äger rätt att stanna och begära id eller kroppsvisitera personer!

Doktor i processrätt, OM Skälig Misstanke vid användande av tvångsmedel, ger hård bakläxa för polisens tvångsmedelsanvändande mot bikerklubbar!

JK fastställer att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna när de utan brottsmisstanke kontrollerade biker utefter föreningstillhörighet

Läs också: OM Paybackanmälan – Så gör du!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin