Protokollbegäran

polisprotokoll

Sammanfattning

Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling.

För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807

Standardiserad Protokollbegäran

Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat dokument benämnt Protokollbegäran för att underlätta bikers begäran om protokoll över olika polisinsatser.

Dokumentet är ett multifunktionsverktyg utformat speciellt för att kunna användas oavsett om det handlar om protokoll rörande kroppsvisitation, kroppsbesiktning, fordonsgenomsökning, hus-rannsakan, id-koll m.m.

Paybacks version av protokollbegäran har medföljande lagtexter ifall problem uppstår i samband med begäran så att bikers, på plats och ställe, har möjlighet att informera om sina lagliga rättigheter att erhålla protokoll över polisinsats.

Två olika former av Protokollbegäran

Payback har tagit fram två olika versioner av Protokollbegäran för att använda vid olika tillfällen.

Det ”vanliga” protokollet kan skrivas, som ska användas vid alla tillfällen då bikers begär ut protokoll för att på egen hand begära ut och få tillsänt sig polisens protokoll kan skrivas ut från länken: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran3.pdf

Om en klubb befarar en massiv poliskontroll av fordon och identitet av festdeltagare i samband med evenemang så kan de istället använda sig av en andra form av Protokollbegäran. De utsatta deltagarna kan då skriva på protokollbegäran och ge fullmakt direkt på festen och därefter skickas det samlade materialet till Payback Sverige för att vi som organisation ska begära ut protokoll och därefter skriva anmälan över masskontrollerna.
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ranfullmakt2.pdf

Råd och Tips

Skriv ut och ha alltid med Protokollbegäran i väskor/bil och använd protokollet direkt i samband med kontroll och överlämna på plats och ställe Protokollbegäran till polisen.

Skriv också gärna ut ett antal Protokollbegäran med fullmakt och ha liggande på klubben ifall tillslag sker i samband med evenemang eller om det förekommer masskontroller av fordon och identitet av festdeltagarna.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin