• Payback och ABATE är bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden!

     Payback och ABATE är två bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden! Då vi får många frågor om Paybacks och ABATE:s ansvarsområden är det dags för ett klarläggande! Payback Sverige och ABATE Sverige är två skilda bikerorganisationer med olika upplägg, olika arbetsmetoder, olika inriktning och framförallt är det två organisationer med helt olika verksamhetsområden vilket många […]
 • Avgå, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson – Du följer inte demokratins spelregler när du misstänkliggör en mc-klubbmedlems rättighet till nystartsjobb!

  Bakgrund Payback har tidigare skrivit om en mc-klubbsmedlem som Expressenkoncernen driver en formlig kampanj emot för att han erhållit ett så kallat nystartsjobb efter att ha avtjänat sitt straff och sonat sitt brott. En självklarhet för alla vanliga, tänkande människor men nu avser det ju en biker och då sätts som bekant alla tankar på […]
 • Att en mc-klubbmedlem har jobb är långt viktigare för Expressen än ”simpla” terrordåd och bombhot!

    Rättstradition att den som avtjänat sitt straff också ska ha sonat sitt brott till samhället I Sverige har vi en rättstradition och rättspraxis att efter att en person avtjänat sitt straff ska man också ha sonat sitt brott och inte vidare utpekas eller särbehandlas på grund av det förflutna. Expressen/Kvällsposten och GP delar tydligen […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Särskilt hänsynslös eller farlig art” Del 2/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Inbjudan till Payback Resistance Run 2016!

  Inbjudan till Payback Resistance Run 2016! Payback Sverige inbjuder härmed alla bikers och bikerklubbar samt alla andra som vill visa sitt missnöje med myndigheternas diskriminering och negativa särbehandling av bikers till Payback Sveriges nationella: Payback Reistance Run! Kom och stå upp för bikers fri- och rättigheter i Sveriges enda manifestationsrun mot trakasserier, förföljelser och kontroller av […]
 • Inbjudan till Payback Resistance Run 2015!

  Inbjudan till Payback Resistance Run 2015! Payback Sverige bjuder in alla bikers och bikerklubbar samt alla andra som vill visa sitt missnöje med myndigheternas diskriminering och negativa särbehandling av bikers till Payback Sveriges nationella: Payback Reistance Run! Kom och stå upp för bikers fri- och rättigheter i Sveriges enda manifestationsrun mot trakasserier, förföljelser och kontroller […]
 • 1 000:e inlägget! Behövs Payback? Ja, klubbarna och Payback behöver varandra!

    1 000 inlägg på under tre år! Paybacks nuvarande hemsida startades upp den 23:e december 2010. Inlägget som går att läsa härunder är det 1 000:e inlägget på hemsidan från Payback Sverige vilket väl kan sägas vara ett mått på kontinuiteten, hängivelsen och Paybackarbetets omfattning för kulturen. 1000 inlägg under en tidsperiod av under […]
 • Stand up for your rights! Unite & Fight! Kom och kör Payback Resistance Run!

      I morgon lördag går det första Payback Resistance Run av stapeln och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att stå upp för sina rättigheter och protesterar mot alla former av trakasserier, förföljelser och negativa särbehandlingar som drabbar bikerkollektivet! Låt oss tillsammans slåss för våra rättigheter. Unite & Fight! Läs nedanstående länkade artikel: Nu […]
 • Nu står vi upp för våra fri- och rättigheter samt protesterar mot förföljelserna!

  Payback Sveriges Resistance Run går av stapeln lördagen den 18 augusti. Resistance Runet är ett evenemang som startats uteslutande för att stå upp för våra fri- och rättigheter samt för att visa motstånd och protestera mot alla former av negativ särbehandling som drabbar bikerkollektivet. Är du tillfreds eller anser du myndigheterna förföljelser gått för långt […]
 • Förfrågan till SMC angående klubbstatus!

  Då SMC:s brev till arrangörerna av Trollhättans Biker Meet väckte fler frågor än det gav svar så har Payback Sverige skickat en direkt mejlförfrågan med önskan om klargörande och preciserande. Mejlbrevet är ställt till SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen.
 • Ett skakande dokument över den negativa särbehandlingen av bikerkulturen!

  Medan Payback slutför arbetet med Europadomstolsärendet hade jag tänkt att uppmärksamma karaktären av förföljelser mot bikerkulturen för att försöka åstadkomma en än större medvetenhet inom kulturen över vad som riskerar att komma skall om vi inte aktivt bekämpar all form av negativ särbehandling genom att sätta ner fötterna och proklamera att nu tar vi inte […]