• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Avgå, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson – Du följer inte demokratins spelregler när du misstänkliggör en mc-klubbmedlems rättighet till nystartsjobb!

Avgå, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson – Du följer inte demokratins spelregler när du misstänkliggör en mc-klubbmedlems rättighet till nystartsjobb!

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om en mc-klubbsmedlem som Expressenkoncernen driver en formlig kampanj emot för att han erhållit ett så kallat nystartsjobb efter att ha avtjänat sitt straff och sonat sitt brott. En självklarhet för alla vanliga, tänkande människor men nu avser det ju en biker och då sätts som bekant alla tankar på demokrati och människors lika rättigheter som vanligt helt ur spel!

I en artikel i Expressen nyligen går arbetsmarknadsministern Ylva Johansson ut och predikar om att skattepengar inte ska finansiera ”grov, organiserad brottslighet”!?? Johansson uppger även att hon är jätteupprörd och finner stötande ”när man kan utnyttja system som är avsedda för utsatta personer”.

Det finns ingen organiserad brottslighet och än mindre grov sådan i Sverige!

Vilken grov, organiserad brottslighet är ju det första att bemöta i Ylva Johanssons mediautspel, Riktiga experter är eniga om att de aldrig ens träffat på organiserad brottslighet och än mindre någon grov sådan! Arbetsmarknads-minister Johansson pratar således om en brottslighet som inte ens existerar enligt de som dagligen arbetar med kriminalitet i Sverige såsom advokater och åklagare. Payback Sverige har sammanställt en sida med all relevant fakta och forskning kring bikers och organiserad brottslighet. Vi uppmanar nu minister Johansson att ta del av oberoende och korrekta fakta på: http://payback.name/kriminella-mc-gang/ istället för att ständigt lyssna på medias och/eller polisens av egenintresse framförda påståenden som de aldrig lyckats föra i bevis!

Om grundlagen!

Svensk Grundlag, regeringsformen, uttalar följande 1:2: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Grundlagen, som alla som verkar inom det offentliga har att följa, förhålla sig till och verkställa är således väldigt tydligt formulerad och kräver respekt för alla människors lika värde, att demokratins idéer ska vara vägledande inom alla områden i samhället, att det offentliga ska verka för att alla, även bikers, ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället samt att det offentliga ska motverka diskriminering av människor på grund av omständigheter som gäller den enskilde som person!

Johanssons uppgift är att motverka ojämlikhet och diskriminering…

Såsom varande minister finns det således inget som helst utrymme för att i massmedia göra vare sig skillnad på person och person oavsett tillhörighet eller andra faktorer eller att i ord eller handling försöka motverka att en person ska kunna uppnå delaktighet i samhället (få jobb på lika villkor). Ylva Johanssons uppgift är istället att som grundlagen tydligt uttrycker det – motverka diskriminering av människor på grund av omständigheter som gäller den enskilde som person!

… inte att medverka till negativ särbehandling!

Ylva Johansson bryter således direkt mot flera av grundlagens stadgade krav på offentliga personers agerande vilket torde falla inom definitionen för tjänstefel alternativt grovt tjänstefel. Oavsett ska inte en uppgiven demokratisk statsbildning ha personer i regeringsställning som inte respekterar utan uttalar sig i direkt strid med landets grundlagar.

Vi förutsätter nu att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar sitt fulla ansvar för sina demokratifientliga uttalanden och avgår från regeringen då antidemokratiska värderingar ej ska vara representerade i en genom demokratiska val utsedd regering!

Källor:

Regeringsformen

Artikeln

Relaterad Paybackartikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin