Förfrågan till SMC angående klubbstatus!

Då SMC:s brev till arrangörerna av Trollhättans Biker Meet väckte fler frågor än det gav svar så har Payback Sverige skickat en direkt mejlförfrågan med önskan om klargörande och preciserande. Mejlbrevet är ställt till SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen.

Hej!

Vi fick vidarebefordrat ert brev till arrangörerna av Trollhättans Biker Meet och blev förundrade över speciellt en mening i skriften: ”SMC bojkottar inga klubbar som är SMC-anslutna”.

Då vi, Payback Sverige, är en riksorganisation för bikers rättigheter avseende alla former av negativ särbehandling och då den citerade skrivningen väcker fler frågor än svar vill vi därför be om ett officiellt förtydligande över exakt vad SMC avser och lägger in i denna mening.

Vi önskar ett klart och tydligt svar på om det finns någon eller några mc-klubbar eller bikerklubbar som SMC bojkottar?

Skulle svaret på ovanstående fråga bli att SMC bojkottar eller tar avstånd från någon eller några klubbar vill vi också ha svar på vilka klubbar som SMC bojkottar och utefter vilket underlag?

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

E-post: peter@payback.name

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin