• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Att en mc-klubbmedlem har jobb är långt viktigare för Expressen än ”simpla” terrordåd och bombhot!

Att en mc-klubbmedlem har jobb är långt viktigare för Expressen än ”simpla” terrordåd och bombhot!

 

Rättstradition att den som avtjänat sitt straff också ska ha sonat sitt brott till samhället

I Sverige har vi en rättstradition och rättspraxis att efter att en person avtjänat sitt straff ska man också ha sonat sitt brott och inte vidare utpekas eller särbehandlas på grund av det förflutna. Expressen/Kvällsposten och GP delar tydligen inte alls den synen utan anser istället att människor ska förföljas, hängas ut och straffas för resten av sitt liv om de begår brott. Åtminstone om de är medlemmar i en mc-klubb…

Expressenkoncernen anser att en HA-medlems nystartsjobb är viktigare än terrorbrott och misstänkta bomber!

Vad mera är att som riktiga nyheter under samma dag förekom terrordåd i Sankt Petersburg samt nyheten om en misstänkt bomb i Luleå. Vilken sak tror ni fick störst utrymme på Expressens löpsedel? Jo, självklart saken om att en Hells Angels medlem fått ett nystartsjobb… Detta faktum att en vanlig människa får en chans efter att ha avtjänat sitt straff är för Expressenkoncernen viktigare än att människor dör efter ett terrordåd eller riskerar att sprängas i luften inom nationens gränser. Expressen är verkligen en egen värld med en helt världsfrånvänd syn på omvärlden.

En mc-klubbsmedlem har avtjänat sitt straff, kommer ut och erbjuds ett nystartsjobb som vaktmästare på en strippklubb. Ingenting märkligt i det och inget som helst nyhetsvärde heller då detsamma sker för tusentals människor varje år.

All heder åt Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingschef!

Fredrik Skoglund, chef för Arbetsförmedlingen i nordöstra Göteborg, är en person med hög moral och integritet som står upp för människors lika värde oavsett bikertillhörighet eller ej! Han förtydligar för Expressenkoncernens reporter Daniel Olsson att Arbetsförmedlingens uppgift är inte att ta hänsyn till arbetssökandes domar eller eventuella band. – Vi ska inte ta hänsyn till moraliska dilemman när beslut om nystartsjobb tas. Det är inte vårt uppdrag, vår sak att ställa frågor om vad någon suttit inne för. Skoglund klargör att det inte heller är Arbetsförmedlingens sak att kontrollera lämpligheten i någon vidare bemärkelse för en arbetsgivare att anlita en person utan AF:s ansvar är att regelmässigt göra kontroller av ekonomisk natur såsom om arbetsgivaren betalar skatt och är registrerad som arbetsgivare.

Skoglund uttalar även att en arbetsgivares eventuella kopplingar är en information som Arbetsförmedlingen helt enkelt inte ska ha och att Hells Angels AB skulle få skattemedel för att anställa personer genom nystartsjobb om de är registrerade som arbetsgivare, betalar arbetsgivaravgifter, ej har skatteskulder och allt annat är uppfyllt så finns det inga invändningar!

I ett mejl till tidningen skriver han ännu en gång: ”Arbetsförmedlingen ska inte ha information om arbetsgivarens eventuella kopplingar till olika nätverk. Arbetsförmedlingen ska inte ta hänsyn till moraliska dilemman när beslut om nystartsjobb tas.”

All heder åt Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingen, som står upp för grundlagens krav att alla människor har lika värde och skall behandlas lika!!

Om Ledare som smutskastar klubben

Expressen följer dock även upp artikeln med en ledare där Csaba Perlenberg ondgör sig över i vilken miljö personen arbetar samt att Arbetsförmedlingen inte står upp för att negativt särbehandla bikers i strid med grundlagen krav på allas människors lika rättigheter!?? Slutligen går Perlenberg på om klubbens kriminella status och aktiviteter i vanlig ordning.

Personen jobbar som vaktmästare på en strippklubb under dagtid och inte nattetid varför det oavsett inte handlar om annat än en vaktmästartjänst på en fastighet. Klubbmedlemmen har också en leasad tjänstebil som han själv betalar 7-8 000 i månaden i förmånsvärde för! Ingenting konstigt och märkligt här heller.

Vad gäller klubbens status och aktiviteter tillhör Expressenkoncernen  tyvärr de helt fakta- och forskningsresistenta aktörerna som följer tätt i polisens spår och ej är intresserade av att ta del av material som inte kommer ensidigt från deras enda källa: Polisen!

Nu är det ju dock så att Polisen är den källan som aldrig presenterat eller lagt fram minsta bevis i sak vare sig för någon mc-klubbs status eller för att klubben som organisation begår brottsliga handlingar. Anledningen är enkel. De saknar helt enkelt bevis vilket tydligt framgått i fem olika stycken! (Se nedan länkad artikel) Däremot har polisen ett motiv för att smutskasta och beljuga mc-klubbar  – De vill ha mer personal och mer pengar till sin verksamhet!

Vad Expressen inte heller tillgodogjort sig är den omfattande forskning och fakta som entydigt säger att mc-klubbar inte är kriminella organisationer. Expressen hade enkelt kunnat visst och tagit till sig denna kunskap om de haft intresse av att läsa Payback och den serie av faktaartiklar som Payback sammanställt med forskning. (Se även här länk sist i artikeln).

Stå nu upp för vad du tror på, Daniel Olsson! För kampanj mot regeringens förslag om nya chanser för interner samt mot din egen brottsdömda chefredaktör och journalistkollega!

Vi emotser nu framöver att Daniel Olsson skriver en lång och demoniserande artikel om Chefredaktörens och journalistens vapenbrott och argumenterar för dessa personers omedelbara avsked. För ett brott är väl ett brott och har man en sådan syn på människor som Olsson i artikeln framvisar så borde han både själv säga upp sig istället för att arbeta på en koncern där människor faktiskt får en ny chans efter fällande dom och även smälla upp ett stort, granskande reportage kring sin chefredaktörs och journalistkollegas ”brottsliga” liv efter domen för vapenbrott! Eller är det bara fel att en mc-klubbsmedlem får en ny chans i livet men helt ok att olika personer i en mediekoncern får samma sak? Hmmm…

Vi förmodar också att Daniel Olsson står upp för vad han anser i sak. Att ingen människa förtjänar en ny chans och att han nu via sin tidning kommer att föra en massiv presskampanj mot regeringens blivande arbete för inslussning av interner i samhället, som regeringen presenterade under tisdagen, och som också innefattar det för honom förhatliga förslaget att inslussade interner ska erbjudas sysselsättning:
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/inslussning–en-ideskiss/

Visa nu, Olsson, att du har stake och ryggrad och förmår att stå upp för vad du tror på! Häng ut regerings-medlemmar, utredare m.fl. och argumentera för att ingen ska ha en ny chans utan förföljas intill deras sista dagar. För har de en gång gjort något så ska de få lida i oändlighet, eller hur? Å glöm som sagt inte att ta med din egen chefredaktör och din yrkeskollega som fälldes för vapenbrott i din kommande presskampanj mot alla former av nya chanser för de som dömts för brott!

Artikeln

Ledare

Polisens fem totalt misslyckade försök att bevisa mc-klubbarnas kriminella status

Länk till Paybacks fakta- och forskningssida kring bikers

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin