• Statistiska belägg för att Polisen far med osanning när det gäller klubbarnas verksamhet!

  Polisen har år efter år påstått att mc-klubbarna livnär sig på inkassoverksamhet och utpressning! Sant?? År efter år har polisen skrivit  i sina rapporter, utan att någonsin framlägga bevis, att mc-klubbarna i huvudsak ägnar sig åt utpressning och inkassoverksamhet. Påståenden som alltför lättvindigt återgivits i media. Vad säger då brottsstatistiken? Finns det belägg för polisens […]
 • Berättelsen om rapporten som försvann!? Mörkar och gömmer staten medvetet undan sanningen??

  Bakgrund I fredags publicerade vi en intervju med Roger Sundberg, som på statens uppdrag utredde huruvida mc-klubbarna var kriminella organisationer eller inte. Idag berättar vi om att samma rapport överhuvudtaget inte finns att få tag på… Har den medvetet undangömts då den inte gav rätt slutsats så att inte dagens forskare, politiker, beslutsfattare eller studeranden […]
 • Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg!

  Bakgrund Med anledning av att endast en enda utredning avseende mc-klubbarnas kriminalitet och eventuella systemhotande karaktär någonsin företagits av en oberoende och opartisk källa, det vill säga utanför polisens egen sfär, BRÅ: s MC-Brott 1999:6, var vi intresserada av att ställa ett antal frågor till utredningens författare Roger Sundberg, för att förtydliga tillvägagångssättet samt fastställa hur […]
 • Rapporten som försvann! Här kan du återigen läsa: BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6, i sin helhet!

  Här är rapporten som inte existerar! There´s no such thing as impossible. Impossible only means that it takes a little while longer to achive! Staten har en enda gång beslutat att ta fram en rapport, en faktasammanställning rörande mc-klubbarnas kriminella status. BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6, en rapport som idag inte finns någonstans att få tag på, inte […]
 • ”Kriminella MC-Gäng??” – Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg! Del 27

  Bakgrund Med anledning av att endast en enda utredning avseende mc-klubbarnas kriminalitet och eventuella systemhotande karaktär någonsin företagits av en oberoende och opartisk källa, det vill säga utanför polisens egen sfär, BRÅ: s MC-Brott 1999:6, var vi intresserada av att ställa ett antal frågor till utredningens författare Roger Sundberg, för att förtydliga tillvägagångssättet samt fastställa hur […]
 • Lull-Lull-svar från Justitiedepartementet till Payback – Regeringen bryr sig varken om fakta eller forskning!

  Payback fick svar från Justitiedepartementet redan efter sex månader! Den 30 november 2014 skickade Payback Sverige ett Öppet Brev till Justitieministern innehållande fem stycken frågeställningar. Redan efter lite mer än sex månader och tre påminnelser erhöll Payback en sorts svar…
 • ”Kriminella MC-Gäng??” – Brårapporten: MC-Brott 1999:6: Statistiska belägg för att klubbarna ej är kriminella organisationer! Del 11

  Det finns inga kriminella mc-gäng! Nu presenterar Payback Sverige den fullständiga sanningen om kriminaliteten inom bikermiljön. Fullständiga och kontrollerbara fakta i brottstyp efter brottstyp. Ta del av den verkliga bilden, sanningen! Fakta och forskning och inte påståenden! Skrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att numera ha uppnått rent legendariska […]
 • ”Kriminella MC-gäng??” – Sanningen bakom bikerkriminaliteten! Statistik och analys! Del 10

  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera nedan länkade tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells Angels […]
 • Goddag Yxskaft-svar från maktfullkomlig Polis på Payback Sveriges frågeställningar!

    Goddag Yxskaft-svar från Polisen på Payback Sveriges frågeställningar! Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som används om ett svar man får av någon kan karaktäriseras som nonsens på så vis att det inte svarar på frågan. Goddag Yxskaft är även ett begrepp efter en äldre historia om en döv man som svarade utefter vad han […]
 • Payback Sverige skickade återigen Öppna brev med frågor till Justitieministern och Rikspolischefen!

  Payback Sverige skickade i slutet av november/början av december 2014 var sitt Öppet Brev med frågeställningar till Justitieministern samt till dåvarande Rikspolischefen och önskade svar på ett antal frågeställningar. Då vi ännu inte erhållit några svar sände vi idag återigen mejlbrev till Rikspolischefen och Justitieministern. Läs skickade frågeställningar här nedan: Öppet Brev till Polismyndigheten! 1. JO-beslut omkring […]
 • Expressen – Om felaktiga rapporter och anonyma sagovittnen m.m!

  Stort tack, Micke, för den utmärkta reklamen i ”Sveriges Städmästare” för Payback Sverige!!   Fria Fantasier om felaktiga rapporter och med anonyma sagovittnen! Ännu så länge har man rätt att ha personliga åsikter om olika personer. En rätt jag i nedanstående artikel utnyttjar. Tidningen Fria Fantasier, före detta Expressen, löper helt agurk som danskarna brukar […]
 • Payback Sverige skickar Öppet Brev till Rikspolisstyrelsen!

  Nu ställer Payback Sverige de frågor till Polisen som media för längesedan borde ställt. Konkreta frågor som direkt ger svar på vad polisen har för direkta bevis emot mc-klubbarna som ger underlag för den mer än 20-åriga förföljelsekampanj som drivits i media och via olaga kontroller m.m. OBS! Detta är det sista av tre Öppna Brev […]
 • Payback Sverige skickar Öppet Brev till Justitieministern!

  1. Icke skyddsvärda grupper? Den förre Justitieministern Beatrice Ask uttalade sig i termer av ”icke skyddsvärda personer” när det avsåg bikers och bikerklubbar i Sverige i samband med presenterandet av ett förslag om att förenkla vräkning av oönskade hyresgäster. 
 • Bikers är trötta på att fungera som Polisens Viagra!

  Definition av kriminell organisation och verksamhet Justitieminister Beatrice Ask säger i länkade radiointervju att det är inga problem med att avgränsa och/eller definiera de organisationer/föreningar som en lagstiftning som avser att förenkla vräkningar av mc-klubbar kommer att rikta sig emot!?? Med tanke på att all forskning och vetenskap liksom alla oberoende experter som inte är anställda eller […]
 • Sanningen bakom bikerkriminaliteten! Statistik och analys! Del 10

  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera ovanstående tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells Angels […]
 • Hells Angels MC har inte begått 2 800 brott!

  Brottstatistiken  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera ovanstående tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells […]
 • Fakta bygger på forskning medan påståenden bara är påståenden!

  Forskningen fastslår att klubbarna inte är kriminella När det gäller begrepp som ”Kriminella MC-gäng” finns det trots alla skriverier endast två stycken på oberoende forskning byggda underlag att tillgå i Sverige.
 • Det finns inga kriminella mc-gäng – Del 2: Statistiska belägg

  Nu presenterar Payback Sverige den fullständiga sanningen om kriminaliteten inom bikermiljön. Fullständiga och kontrollerbara fakta i brottstyp efter brottstyp. Ta del av den verkliga bilden, sanningen! Fakta och forskning och inte påståenden! Artikeln är publicerad tidigare men publiceras här i redigerat skick! Skrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att […]