Bikers är trötta på att fungera som Polisens Viagra!

jewsbikers
Definition av kriminell organisation och verksamhet

Justitieminister Beatrice Ask säger i länkade radiointervju att det är inga problem med att avgränsa och/eller definiera de organisationer/föreningar som en lagstiftning som avser att förenkla vräkningar av mc-klubbar kommer att rikta sig emot!??

Med tanke på att all forskning och vetenskap liksom alla oberoende experter som inte är anställda eller avlönade av polisen, för det första anser att organiserad brottslighet inte existerar i Sverige och två att inga mc-klubbar är några kriminella organisationer är det ett i bästa fall intressant påstående och i värsta fall en mycket farlig åsikt.

I bästa fall är det intressant då det påvisar att Justitieministern bara lyssnat in polisen och inte har den blekaste aning om vad forskning, experter och vetenskap säger i ämnet. I värsta fall avser Justitieministern att avgränsningen bestäms av polisen eller att den helt enkelt bara fastställs vilka grupperingar som lagen avser.

Oavsett ska faran inte underskattas med att Sverige kan tänkas följa Australien och olika Tyska hansastäders och delstaters kriminalisering av mc-klubbar genom domstolsbeslut utefter polisens ensidiga och hemliga dokumentering utan möjlighet att bemöta bevisen. Däri ligger faran då länderna emellan har stort informationsutbyte i frågorna. På annat sätt kan myndigheter aldrig kriminalisera mc-klubbar då vi har såväl fakta som forskning i ryggen vilket med all tydlighet framgår nedan.

Forskning och vetenskap

Sveriges regering, inklusive Justitieminster Beatrice Ask, avslog Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalens önskan att införa en legaldefinition över vad som utgören kriminell organisation. Beslutet fattades utefter framförallt att Advokatsamfundet i ett remissyttrande fastslog att det inte är rätt att slå fast att en organisation fastslås vara kriminell utan att ett konkret brott kunnat fastställas ha begåtts av organisationen. Ett sådant förfarande strider mot demokratiska rättsprinciper!

En enda utredning har analyserat mc-klubbarnas kriminella status: Brottsförebyggande Rådets MC-gäng 1999:6. Utredningen fastslog att mc-klubbarna inte var kriminella organisationer utan brottsligheten inom kulturen begicks av enskilda medlemmar som tillsammans med någon medlem och/eller personer helt utanför miljön gjorde brottsliga gärningar. Gärningar som aldrig kunde ledas tillbaka till klubbarna. En statlig utredning, SOU 2000:88, rörande en eventuell kriminalisering av mc-klubbar m.fl, konstaterade också att mc-klubbarna inte var kriminella organisationer samt pekade även på problematiken att om inte konkret brottslighet kan härledas till organisationen kommer ett kriminaliserande utan grund att leda till att även politiska organisationer, som exempelvis Greenpeace som gör politiska aktioner, direkt kommer att falla under definitionen. Så i förlängningen kan således ministerns förslag därvid leda till att exempelvis Greenpeace inte kan hyra lokal fortsättningsvis. Tänkte inte på det, är förmodligen Justitieministerns svar på en förfrågan kring det.

Ett sådant förfarande, att utan legaldefinition likväl kriminalisera grupperingar, strider självklart även i dag sex år senare mot såväl rättsprinciper och rättstraditioner i ett demokratiskt land. Ingenting har förändrats mer än att polisen har fått mycket stora, extra förstärkningar i form av såväl extra medel som mer personal. Ett faktum som gjort det uppenbart att polisen helt enkelt inte förmår att bekämpa en form av brottslighet som inte ens förekommer i Sverige. Istället för att då ta konsekvenserna av den felaktiga satsningen och lägga ner fantasykampen mot organiserad brottslighet och styra upp och rikta om polisverksamheten mot vardagsbrottsligheten (inbrott, stölder, våldtäkter, misshandel m.m) så väljer då Justitieminstern att återigen gå polisen till mötes med en särlagstiftning…

Mer nödhjälp åt polis i kris!

Feltänket tyder ännu en gång på att politikerna inte förmår frigöra sig ifrån att stödja polisens fantomjakt utan istället är en aktiv part i denna prestigekamp som aldrig kan vinnas. Du kan inte fälla eller fånga ett spöke. Det flyr som en vind genom dina händer då det varken finns eller äger fast kropp. Men det har gått stor prestige i saken å den politiker som kan erkänna ett begånget fel är inte född! De driver heller vilken sak som fram till avgrundens brant för att därefter ta ytterligare ett steg framåt…

Är det dumhet? Är det tröghet eller är det endast konstgjord andning till en polis i kris? Ja, det överlåter vi åt andra att bedöma! Det enda vi kan fastslå med fakta bakom oss är att ju mer polisen jagar bikers ju lägre uppklarningsprocent får dom. Kanske något att tänka på och analysera för de hjärnor i beslutande ställning som eventuellt fortfarande existerar i Sverige.

Om särlagstiftning

Särlagstiftning får aldrig vara ett mål att komma åt grupperingar som är misshagliga för myndigheter och ej heller för att understödja en polisär kamp mot fantomer. Med särlagstiftning tar varje stat ett stort steg ut på en väg som hela tiden är ett sluttande plan rakt ner i fördärvet. Varje folkmord av oliktänkande har inletts på sådant sätt. Stiftande av en lag, två lagar osv och till slut har man en lavinboll av en storlek som inte längre går att häva eller stoppa. Sverige har tagit flera såna steg redan med lagar som riktats mot bikers. Flera andra lagstiftningar är på utredningstadiet och kan innebära ytterligare steg framåt och in i diktaturens dimma.

Förstör inte Sverige som demokrati ytterligare för att försöka hjälpa en desperat polis som är bortom all räddning. Det hjälper inte med respirator, hjärt/lungmaskiner, konstgjord andning. Polisen måste hjälpas med rensning av alla chefer och anställda med felaktig värdegrund och bristande respekt för lagen samt genom att ersätta desamma med poliser som kan och vill tillämpa lagen samt genom att Regeringen via regleringsbrevet styra upp polisens verksamhet och riktar den mot konkret brottslighet och brottsbekämpning. Någon annan väg finns ej och ju längre åtgärderna dröjer ju smärtsammare kommer processen att bli.

Polisen måste anställa personer som vill bekämpa och lösa verkliga brott och som inte använder bikers som en sorts Viagra för att vinna prestige i en kamp för att upprätthålla ett stånd som redan vikt sig. Gör om, gör rätt och tvinga polisen finna nya och verksamma potensmedel i framtiden! Potensmedel som inte längre utgörs av bikers! Vi är trötta på att vara Polisens Viagra!

Länk till artikel med länkar till aktuella utredningar:
http://www.payback.name/?p=8834

Länk till intervju med Payback Sveriges Vice ordförande, advokat Ismo Salmi:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5942578

Länk till Paybacks tidigare artikel om vräkning av mc-klubbar:
http://www.payback.name/?p=13950

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin