Rikskriminalen och Säpo föreslås få rikta signalspaning!

Regeringen föreslår i en proposition (förslag från regeringen) som överlämnades till riksdagen den 18 september att Säpo och Rikskriminalpolisen ska få rätt att inrikta signalspaning. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Ändringen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2013.

Justitieminister Beatrice Ask säger: Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning. Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

Kommentar från Payback Sveriges jurist

Vi överlämnar i detta ärende ordet till Payback Sveriges jurist och tillika nyutnämnda fångobudsmannen, Michael Gajditza att kommentera saken:

Regeringen uppvisar ett monumentalt förakt dels för ingångna avtal och dels för Europadomstolen och europakonventionen. För att få igenom lagen gjorde man utfästelser till de riksdagsledamöter som ville säga nej som innebar att t.ex Säpo och polis inte skulle få styra signalspaningens inriktning. Dessa löften sviker man nu.

Lagen är också anmäld till Europadomstolen och regeringen har alldeles nyligen tvingats svara på domstolens frågor i anledning av den anmälan som Centrum för rättvisa gjort och som Norge genom juristkommissionen anslutit sig till.

Att nu utvidga en lag som kan komma att fällas för att den står i strid med europakonventionens bestämmelser är ett uttryck för en närmast otrolig arrogans. Jag hoppas innerligt att Europadomstolen fäller lagen och att den gör det mitt under brinnande valrörelse 2014. På så sätt kan faktiskt alliansregeringen få stå till svars för såväl löftesbrott som arrogans!!

Länk till propositionen:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/94/80/ceef35da.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin