”Misstänkt narkotikabrott” ett systematiskt medel för husrannsakan!??

Återigen, och jag vet inte för vilken gång i ordningen under 2011 bara, så använder  polisen en påstådd misstanke om narkotikabrottslighet som en ursäkt för att genomföra en massiv husrannsakan. Denna gången var upphovet att två personer stoppades i en bil med påstådda ”kopplingar” till Red Devils MC Svenljunga. Och, ett, tut, snut så var de där på klubben och genomförde en husrannsakan.

För att få genomföra husrannsakan krävs en konkret misstanke om brott. Det räcker inte som i detta, likaväl som i många andra, fall att anföra polisväsendets sjukliga nyfikenhet. Det är ingen juridisk grund! Det är en diagnos och ett symptom på ett betydligt allvarligare sjukdomstillstånd!

Husrannsakan för att placera ut buggar?

Så, sent som under gårdagen presenterade Payback en artikel om regelverket för husrannsakan. Experten påtalade i artikeln mycket syrligt att ”I praktiken brukar polis anse att misstanke om narkotikabrott finns och därefter göra tillslag med beslut om husrannsakan. Misstanken om narkotikabrott brukar grunda sig på ”spaning eller tips” som ligger till grund för husrannsakansbeslutet”. Se: http://www.payback.name/?p=467#more-467

Och, just så är det. Polisen hittar någon liten skitanledning och använder den för att genomföra alltfler massiva husrannsakningar på mc-klubbar. Med den iver detta praktiseras under 2011 skulle man tro att polisen erhållit en ny sändning med effektiva, små rackare till buggar som skall utplaceras i intressanta klubbhus över landet. Är det kanske så? I så fall rekommenderar jag klubbarna att läsa på lite extra om effektiva scanners som upptäcker buggarna.
Se: http://www.payback.name/?p=319
 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/en-ingrediens-i-polisens-systematiska-oevergrepp-mot-bikerkulturen-564227

Systematiskt slöseri med skattemedel och solklara rättövergrepp!

Hurricane MC utsattes för ett grovt polisövergrepp i somras då polisen bland väldigt mycket annat bröt presidentens arm. Ett övergrepp som är polis- och JO-anmält. Även här låg ett litet ärende till grund för en hel serie husrannsakningar på en klubb och en mängd andra lokaler utan någon form av samband med den initiala händelsen. Så, visst är det system i polisens galenskap!
Se: http://www.payback.name/?p=304

I det nu aktuella fallet användes en kontroll av ett fordon som underlag för att göra husrannsakan hos en klubb, utan att samband förelåg. Och, anledningen? Gissa tre gånger: Misstänkt narkotikabrottslighet! Var det någon som blev överraskad? Tror knappast det! Men inte ens ortsbefolkningen tycks köpa polisens historia.  ”Är de här och hälsar på nu igen”, sa en man. ”Det här kostar skattebetalarna massor av pengar, men polisen hittar ändå aldrig något här. De är här en gång i månaden”, hävdar en granne.

Och, så är det! Det är trakasserier och ett enormt slöseri med skattepengar som inte leder någon vart mer än till förnyad mediauppmärksamhet som är det medel och det verktyg som polisen numer bedriver all brottsbekämpande verksamhet utefter!

Länk:
http://www.bt.se/nyheter/svenljunga/polisen-slog-till-mot-red-devils%282255867%29.gm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin