• Hemsida
  • >
  • juristen michael gajditza
  • Rikskriminalen och Säpo föreslås få rikta signalspaning!

    Regeringen föreslår i en proposition (förslag från regeringen) som överlämnades till riksdagen den 18 september att Säpo och Rikskriminalpolisen ska få rätt att inrikta signalspaning. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet […]