• Ord till hycklarna: När blev bikers omänniskor? Personer utan fri- och rättigheter?

  När blev bikers omänniskor? Den stora frågan man som biker ställer sig är när bikers egentligen blev omänniskor? En sorts sammanbuntat kollektiv som är okay att förfölja, trakassera, registrera samt begå allsköns övergrepp gentemot i myndighetsuniform, politkertalarstolar eller i allehanda media?
 • Om kronvittnen och Sveriges dyraste “vuxendagis”!

  Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalen och Säpo framlade under igår, måndag, en analys över 22 julikommissionens rapport (norsk utredning om Breivik-dåden) rörande svenska förhållanden. Föga överrraskande hade polismyndigheterna kommit fram till att det föreligger ett behov av ökade resurser i form av utökad transportkapacitet för insatspersonal (läs: utökade helikopterresurser) samt att nationella insatstyrkan behöver förstärkas från idag 50 personer till […]
 • Rikskriminalen och Säpo får tillgång till signalspaning!

  Från 1 januari i år kommer Säpo och Rikskriminalpolisen att få ta del av och beställa Försvarets Radioanstalts, FRAs, signalspaning. De regler och förbehåll som gäller för andra myndigheter kommer att gälla även när polisen vill använda signalspaning från FRA. För att de ska få hämta in uppgifter gäller syften som att till exempel kartlägga terrorism eller annan […]
 • Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

  Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet […]
 • Regeringen hemligstämplar SÄPOs resultaträkning utan möjlighet att överklaga beslutet!

  Dagens Nyheter (DN) har i en rad artiklar granskat Säkerhetspolisen, Säpos, verksamhet. DN har bland annat legat bakom avslöjandena om att Säpo betalde fem miljoner kronor för en “James Bond-fest”; att de under flertalet år misskött sin bokföring samt återkrävt för stora momssummor från Skatteverket. DN ville därefter gå vidare med sin granskning av myndigheten och […]
 • Rikskriminalen och Säpo föreslås få rikta signalspaning!

  Regeringen föreslår i en proposition (förslag från regeringen) som överlämnades till riksdagen den 18 september att Säpo och Rikskriminalpolisen ska få rätt att inrikta signalspaning. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet […]
 • Seger!! Riksdagen röstade emot västförbudsmotionen och Payback tackar å bikerkulturens vägnar riksdagspolitikerna!

  Seger för yttrandefriheten och bikerkulturen! Bikerkulturen vann under gårdagen en stor seger då Riksdagen valde att enhälligt utan votering avvisa motionen om ett västförbud!!