Payback Sverige dementerar Wierups uppgifter om polisens undercoververksamhet!

Att sanningshalten och nyhetsvärdet i TV 4-nyheterna drastiskt skulle sjunka av att Lasse Wierup trädde in som kriminalreporter förstod vi redan vid tidpunkten för aviserandet av faktumet. Men att det skulle bli så oseriöst som i tisdags kom ändå som en överraskning. Wierup gick i tisdags genom ett reportage ut och hävdade att hela polisens undercoververksamhet är nedlagd sedan november 2010!? En intervju med en självklart välvvilig polis var allt bevis som presenterades i saken…

De senaste åren har liknande påståenden lanserats ett flertal gånger bland annat av Varg Gyllander, Rikskriminalens pressekreterare. Uppgifterna har varje gång visat sig vara felaktiga och så även nu. Den journalist, med kontakter djupt in i polisvärlden, som Payback sedan länge samarbetar med för att få fram information i olika ärenden dementerade med omedelbar verkan Wierup och polisens uppgifter.

Polisen har idag på sin avlöningslista kontinuerligt basis cirka 40 personer som på olika vis samlar information eller driver arbeten mot i första hand bikerkulturen. De samlar information om vänskapsrelationer mellan klubbar och enskilda personer, kartlägger klubbhus och klubbhusområden, de driver verksamhet i sociala medier, driver verksamhet i andra former av mediala verksamheter med udden riktad mot bikerkulturen, och de fortsätter att infiltrera kulturen på traditionellt vis.

Det enda som hänt under de senaste åren är att det internt inom polisen bytt begrepp för verksamheten. Det kallas inte längre undercoververksamhet eller infiltration utan går under namnet:

Källdrivning

Det finns en speciell avdelning som arbetar med att skaffa informationskällor och som med hjälp av pengar och strafflindring driver “källorna” till insatser. Därav kallas arbetsmetoden Källdrivning. Gruppen hjälper källorna med exempelvis skatteärenden, försäkringskasseärenden, arbetsförmedlingskontakter med mera i samarbete med andra myndigheter. En sådan informatör kan spåras genom att personen plötsligt erhållit ett arbete, passerat en bostadskö, fått försäkringsersättning trots tidigare avslag med mera. Detta är den vanligaste samarbetsformen.  Även strafflindring förekommer samt direkta penningutbetalningar.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin