• Payback har nu JO-anmält den olaga polisinsatsen i samband med rättsförhandlingen!

  Bakgrund Den olaga filmning, som tydligt framgår ur ovanstående filmsekvens, har nu JO-anmälts för Payback Sveriges räkning av advokat Ismo Salmi, vice ordförande i Payback Sverige! I filmen förekommer olaga kroppsvisitation, olaga id-kontroll, olaga filmning från polisens sida samt obstruktion av laga dokumentationsfilmning från privatpersoner av myndighetsarbete samt ofredande av filmare samt vägran att legitimera sig […]
 • Toppbetyg för Payback Sveriges arbete! Andra smutskastningsartikeln på kort tid i Expressen!

  Smutskastningen visar på funktion och effekt av Payback Sveriges arbete! För andra gången på kort tid går Polisens bullentin Expressen till angrepp mot riksorganisationen för bikers rättigheter – Payback Sverige. Under tisdagen är det Paybacks presstalesman, vice ordförande Ismo Salmi som blir föremål för smutskastningen från Expressen och därigenom från polisen.
 • Fatalt självmål av Karlstads Kommun stoppade rättegången om mc-klubbsfastighet!

  Karlstads Kommuns representanter samt deras mycket dyra advokater verkar jobba övertid på att motarbeta sig själva. Eller råkar de bara ha väldigt mycket otur när de tänker. Om ärende 1 och 2 Den första rättsprocessen avser om Karlstads Kommun sagt upp hyresgästen enligt lag. Såväl tingsrätten som hovrätten har gett mc-klubben rätt och fastslagit att kommunen missat […]
 • Uppsägningen ogiltig! Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Men skatterullningen fortsätter…

  Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Uppsägningen är ogiltig! Hovrätten för Västra Sverige fastställde idag tingsrättens dom och konstaterade återigen att Karlstads Kommun missat att i uppsägningen av hyresgästen för Hells Angels MC:s klubbhus meddela att föreningen äger rätt att föra tvisten till hyresnämnden för medling. Ett förhållande som även […]
 • Paybacks arbete får Justitieministern att tillsätta utredning som möjliggör vräkning av mc-klubbar!

  Regeringen vill ha särlagstiftning/speciallagar mot ”organiserad brottslighet” Mitt under valrörelsen meddelar Justitieminstern Beatrice Ask att hon avser att under hösten tillsätta en utredning som gör det lättare att vräka mc-klubbar. Följande framgår ur Justitiedepartementets hemsida: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare […]
 • Polisen behandlar mc-klubbarna värre än papperslösa!

  I samband med att Payback Sverige debatterade med polisen i SVT Debatt 2013, representerade av presstalesmannen advokat Ismo Salmi, fick vi också förmånen att publicera nedanstående text på SVT Debatts hemsida. Här nedan följer texten med den rubrik vi själva valde. Polisen behandlar mc-klubbar värre än papperslösa Polisen trakasserar bikers från landets mc-klubbar utan anledning. Kontrollerna saknar lagstöd […]
 • Varför ska vi/jag gå med i Payback Sverige? Meritförteckning

  Meritförteckning i två delar Vi får ibland frågan varför ska just jag som person eller vi som klubb ska gå med i Payback Sverige? Frågan är självklart adekvat varför vi väljer att publicera en sorts meritförteckning över vad Payback åstadkommit under sina fem levnadsår. Förteckningen är uppdelad i två delar. En del innehåller och pekar […]
 • Vice Ordförande, advokat Ismo Salmi om Karlstadspolitikerna: Tönterier! Politiker behöver i valtider ett tydligt mål som massmedia skriver om!

    Payback Sverige står upp för bikerklubbars självklara rätt att inneha klubbhus! Payback Sverige står upp för bikerklubbarnas självklara rätt att inneha klubbhus på samma villkor och premisser som alla andra. I fallet med Solstadens Motorsport innebär det att ta juridisk strid för klubbens rätt att sitta kvar som hyresgäst fram till 2026. Första juridiska […]
 • Payback Sverige: Det ska kosta att begå brott, Karlstads Kommun och Polisen!

     Kommunen köpte olagligt in fastigheten utefter polisens olaga direktiv! För vanliga medborgare säger lagen att det som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet. När det gäller myndigheter är förhållandet omvänt. Där gäller sitället att åtgärder och insatser uttryckligen medges i lagen är förbjudna. Saken regleras i grundlagen, regeringsformen 1:1, som säger att all offentlig verksamhet […]
 • Payback Sverige beklagar Karlstads skattebetalare! Kommunen fortsätter begå politiskt självmord!

  Värmlands Tingsrätt fastslog i början av Mars 2014 att kommunens uppsägning är ogiltig då de ej i uppsägningen ej meddelat, enligt Jordabalken 12:58, hyresgästen om rätten att hänskjuta ärendet till medling i Hyresnämnden. Ett absolut krav enligt lagen. Kommunen har nu begärt ytterligare tre veckor för Advokatbyrån Foyen att för kommunens räkning utveckla talan i överklagan […]
 • Bestridande i ärende 2 med Karlstads Kommun! Försäkringskrav är ett oskäligt avtalsvillkor!

    Ett bestridande har inlämnats i ärendet kring den stämning Karlstads Kommun riktat mot Solstadens Motorsport utefter grunden att lokalen ej hållits försäkrad vilket inte kunnat låta sig göras då det måste göras av hyresvärden och ej kan göras av hyresgästen. Här nedan följer bestridandet: Som ombud för Solstadens motorsport, 38-800480 24, nedan kallad Föreningen […]
 • Om Karlstadsärendet: Domslut, analys och mediakommentar!

    Att tillfredställa polisen är ett dyrt projekt för Karlstad Kommuns skattebetalare! Karlstads Kommun har hittills betalat Advokatbyrån Foyens 258 520 kr i arvode för ett stycken förlorat fall… Utöver det har kommunen betalat 3,1 miljoner för en gård värderad till 1,7 miljoner samt satt egna tjänstemän i arbete med fallet i så hög grad […]
 • Uppsägningen ogiltig! Solstadens Motorsport och Payback besegrade Karlstads Kommun!

    Hells Angels MC och Payback Sverige vann över kommunen! Uppsägningen var ogiltig! I ärendet kring Karlstads Kommuns uppsägning av hyresgästen Sostadens Motorsport där Payback Sverige varit jurdiskt ombud har Värmlands Tingsätt idag fattat beslutet att uppsägningen var ogiltig. Det saknades i uppsägningen en lagstadgad hänvisning till att hyresgästen äger rätt att överklaga uppsägningen till hyresnämnden. […]
 • Solstadens Motorsport kräver att Karlstads Kommun åtgärder fel och brister i fastigheten!

  Bakgrund Karlstads Kommun inköpte en fastighet för 3,1 miljoner kronor med enda syfte att hålla mc-klubben Hells Angels MC via hyrestagaren Solstadens Motorsport AB borta från fastigheten. Beloppet motsvarade 1,4 miljoner kronor över marknadsvärdet för Karlstads Kommuns skattebetalare.
 • Payback Sverige och Solstadens Motorsport svarar Karlstads kommun angående fastighetsförsäkring!

  Medialt utspel av Karlstads kommun framkallade ingen brådska Karlstads Kommun gjorde för cirka 14 dagar sedan ett medialt utspel och skickade samtidigt ett brev till Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi där de ifrågasatte om Solstadens Motorsport tecknat försäkring för den fastighet de numer hyr direkt av Karlstads Kommun. Kommunen menade att det annars […]
 • Payback Sverige anmäler TV 4 till Myndigheten för Radio och TV!

  Under onsdagen anmälde Payback Sverige TV 4:s nyhetsinslag kring Payback Sveriges presskonferens till Myndigheten för Radio och TV för granskning rörande opartiskhet, saklighet och allsidighet i inslaget. I ett klipp som sändes i TV 4 Nyheter tilläts Lasse Wierup oemotsagd att breda ut sig och sprida falska anklagelser vilket härmed bemöts. TV 4 har tidigare erbjudits möjligheten […]
 • Payback Sverige om styrelsen, årsmötet och framtiden!

  Vi lovade tidigare att återkomma med en kommentar över årsmötet m.m vilket vi nu gör med en enkel analys. Payback Sverige avhöll sitt första ordinarie årsmöte hos Freja Freaks MC WestGothia i Borås den 23 mars. Mötet tillsatte därmed Payback Sveriges första valda styrelse som formerade sig enligt följande:
 • Payback Sveriges TV-debatter: Kortfakta med inbyggd analys!

    Det finns så mycket att säga och analysera kring de två TV-debatter som Payback  Sverige deltog i att vi valt ett lite annorlunda koncept att presentera vår utvärdering denna gång. Vi delar upp den i två bitar: Debatterna och debatternas aktörer samt Kortfakta kring debattämnena. Det blir betydligt mer snabb- och lättläst info med detta […]
 • RättsPM om polisingripande vid mc-run från en av Sveriges främsta advokatbyråer!

  Payback Sverige har givit en av Sveriges främsta advokatbyråer, Salmi & Partners, uppdraget att upprätta ett RättsPM om polisens möjligheter till ingripande i samband med mc-run. RättsPM:et kan sägas ta ett djupare grepp om polisens möjligheter till ingripande och lägger även tyngd på vad lagen säger när det gäller så kallade mc-run. Avsikten är att […]