• Motion 1 av intresse under riksdagsåret 2013/14

      Bakgrund Två motioner som lagts under motionstiden är av intresse för bikerkulturen då de avser så kallad organiserad brottslighet vilket politiker, media och polis felaktigt kategoriserar mc-klubar under. Utan bevis, utan anledning och framförallt på grund av olika egenintressen vilka vi inte ska utveckla här då dessa två artiklar ska spegla motionerna i sig.
  • Payback Sveriges TV-debatter: Kortfakta med inbyggd analys!

      Det finns så mycket att säga och analysera kring de två TV-debatter som Payback  Sverige deltog i att vi valt ett lite annorlunda koncept att presentera vår utvärdering denna gång. Vi delar upp den i två bitar: Debatterna och debatternas aktörer samt Kortfakta kring debattämnena. Det blir betydligt mer snabb- och lättläst info med detta […]
  • Information om Kriminaliseringsförslaget från Kalla Fakta-debatten!

    Denna veckan har vi tänkt titta på de aktuella förslag om att kriminalisera organisationer, titta på olika fakta som dels framkom ur debatterna i Kalla Fakta och i TV4 Nyhetsmorgon, fakta som inte framkom i debatten samt djupare analysera aktuella debatter samt titta på vem som verkligen är den bakomliggande aktören som styr marionettdockorna. Vi börjar […]