• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu reagerar även forskare på rapporten om organiserad brottslighet m.m. Tre forskare anmäler rapporten som räknade 5 693 bikers med en medelålder på 27,8 år, för oredlighet vid forskning!

Nu reagerar även forskare på rapporten om organiserad brottslighet m.m. Tre forskare anmäler rapporten som räknade 5 693 bikers med en medelålder på 27,8 år, för oredlighet vid forskning!

Bakgrund

Under senhösten  publicerades en rapport från forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap benämnd Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige.

Payback kritiserade rapporten grovt i ett flertal stycken bland annat för att den räknade med brottslighet från 5 693 personer ur bikermiljön trots att bikerkulturen bara består av cirka 3 200 personer. Vidare uppgav rapporten att bikers genomsnittliga ålder låg på 27,8 år och typåldern till 21 år??? Paybacks snabbinsatta enkätundersökning visade att bikers har en medelålder mellan 51 och 55 år…

Payback anmälde rapporten till Datainspektionen och begärde granskning av registeruppgifterna vilket vi ännu inte fått någon respons på.

Tre forskare anmäler rapporten för oredlighet vid forskning

Nu har dock tre forskare uppmärksammat de många märkliga sifferuppgifterna och anmält forskningen för oredlighet vid forskning.

Men de siffrorna går inte att granska, och det finns flera frågetecken kring underlaget, säger Johannes Knutsson, professor emeritus vid Polishögskolan i Oslo.

Om det är forskning man bedriver så ska man kunna bedöma kvaliteten och begripa hur man har definierat den här populationen. Och man kan inte svara på enkla frågor. Då tycker jag och mina övriga två medanmälare att de verkar röra sig om oredlighet inom forskning, och då bör det granskas, säger han.

Kritiken handlar framförallt om hur man fått fram uppgifter om personerna i de olika grupperna. Polismyndighetens IT-system är inte uppbyggda för att räkna individer som tillhör en viss gruppering, enligt anmälan, som ställer en rad frågor om grupptillhörighet… – Det går alltså inte att bilda sig en uppfattning om hur tillförlitliga den här datan är. Man har gått in i ett antal register, lyft ut ett antal individer, och bildat ett personregister. Men vad var det som gjorde att de hamnade där? Vilka kriterier hade man när man valde ut dem?, säger Professor Johannes Knutsson.

Länk till artikeln om forskningsanmälan: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=7183825

Ett urval av Paybacks artiklar kring rapporten:

Antalet bikers i rapporten stämmer inte alls med verkligheten! 2 428 personer har lagts till som inte tillhör bikerkulturen!

Är 9 miljoner noteringar i misstankeregistret rimligt då de bara får kvarstå om förundersökningarna är öppna?

Om rapport fylld med gravt felaktiga sifferuppgifter – Alla SBM-klubbars medlemmar + alla anhöriga, släktingar och vänner måste ha räknats som medlemmar i “mc-gäng”

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin