• Hemsida
  • >
  • rättslägesinformation kring mc-väst/klädsel. kontrollchecklista
  • Payback Sveriges Fem olika Juridiska Medlemsdokument!

    Bakgrund Payback Sverige har tagit fram fem olika dokument till hjälp för våra medlemmar i olika juridiska situationer vilka presenteras nedan under olika avsnitt beroende på hur de är utformade att användas. Vid en kontrollsituation – Använd Paybacks Kontrollchecklista och Rättslägesinformation! Payback har tagit fram ett dokument som ger direkta råd hur du ska reagera […]