• Hemsida
  • >
  • kombinerad händelseanmälan och fullmakt
  • Payback Sveriges Fem olika Juridiska Medlemsdokument!

    Bakgrund Payback Sverige har tagit fram fem olika dokument till hjälp för våra medlemmar i olika juridiska situationer vilka presenteras nedan under olika avsnitt beroende på hur de är utformade att användas. Vid en kontrollsituation – Använd Paybacks Kontrollchecklista och Rättslägesinformation! Payback har tagit fram ett dokument som ger direkta råd hur du ska reagera […]
  • Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt!

    Nu förenklar vi förfarandet kring anmälningar av all form av negativ särbehandling av bikerkulturen. Vi har tagit fram en kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt i samma dokument som tillsammans innehåller all dokumentation i ett enskilt ärende för att Payback Sverige ska kunna driva ärendet juridiskt. En länk till dokumentet kommer även att placeras permanent under ”Medlem”ssidan […]