Paybacks Enkätsammanställning färdig och publicerad!

Om Enkätundersökningen

Payback har under 2018 genomfört en stor mängd informationssamling kring bikers för sammanställning och publicering via enkätundersökningar på Payback Sveriges Facebookgrupp.

Avsikten med Enkäterna

Avsikterna har varit tre:

1. Vi har dels velat visa i siffror att bikers är precis som andra medborgare.

2. Vi har även haft för avsikt att påvisa att det föreligger inga större skillnader varken i tänk eller utsatthet mellan klubbanslutna bikers och icke klubbanslutna bikers vilket säkert kommer att förvåna folk utanför bikerkulturen.

3. Att påvisa att bikers utsätts för en stor mängd olika former av olagligheter från myndigheterna sida som faller under trakasserier, förföljelse och diskriminering.

Om enkätundersökningen

Uppgifterna har sammanställs nedan och jämförs där det finns underlag med olika adekvata, statistiska källor vilka länkas efter varje enskild enkät.

Efter varje enkät ger Payback sina synpunkter på svaren.

Enkäterna är 24 st till antalet ämnen. En vardera för klubbanslutna och Icke klubbanslutna. Enkäterna har indelats i fyra olika kapitel utefter enkäternas karaktär.

För första gången finns nu fakta och statistik kring bikers tillgängligt på 24 olika områden!

1. Privat- och Arbetsliv sidan 4-11

2. Hoj- och Hojkörning, sidan 12-17

3. Förtroendet för olika samhällsinstitutioner, sidan 18-22

4. Enkäter med direkt koppling till bikerlivet, sidan 22-36

Payback Sveriges Enkätsammanställning: Bikers i siffror

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin