Poliskontroller på grund av bärande av supporttröja!

En person blir under en kort tidsrymd stoppad tre gånger för han bär en support 81-tröja. Saken har anmälts till Riksenheten för polismål som konstaterade att någon misstanke om tjänstefel föreligger inte!? Operative polischefen Mats Lindblad fick i uppdrag att tala med inblandade poliser om hur de handskats med fordonsgenomsökningen och dokumentationen kring kontrollerna. Lindblad säger: Och nu har jag noggrant gått igenom det här ärendet och polismännen har gjort allt som krävs. I en av de här kontrollerna så resulterade det faktiskt i ett upptäckt brott.

Lindblad säger vidare att han inte har några synpunkter omkring att den kontrollerade personen bär tröjan då åsiktsfrihet råder men konstaterar därefter: Men det går ju inte att blunda för att organiserad brottslighet är ett prioriterat område för polisen och ger man sken av att sympatisera med sådant så drar man till sig ett visst polisiärt intresse.

Payback Sveriges kommentar

Personen stoppades tre gånger på 8 dagar och fick genomgå alkotest, drogtest, kroppsvisitationer samt fick sitt fordon genomsökt. För varje åtgärd av ingripande slag såsom kroppsvisitation och fordonsgenomsökning ska det föreligga omständigheter eller särskild anledning att misstänka att personen innehar vapen eller andra farliga föremål.

Att sådana omständigheter eller särskilda anledningar skulle föreligga tre gånger på 8 dagar mot en och samma person är självklart inte med sanningen överensstämmande! Här är ännu ett solklart fall av ofredande samt trakassering av enskild person på grund av bärande av supporterkläder. Allt annat är bara genomskinliga bortförklaringar av Lindblad vilket han ju delvis också medger i och med att han tillstår att man drar till sig särskilt intresse om man sympatiserar med vad polisen menar utgör organiserad brottslighet. Ännu ett solklart fall av polisövergrepp då de ingripande insatserna saknat varje form av erforderligt lagstöd och vad än allvarligare är – likväl stöds av lagbrytande polischefer!

Länk till tidningsartikel:
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/hells-angels-troja-upphov-till-visitation%283470157%29.gm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin