• Komplettering klar och Registreringskontroll av bikers nu inledd av SIN!

    Komplettering klar och Registerkontroll inledd! Payback Sverige har nu kompletterat vår anmälan angående bikerkulturens begäran om registerkontroll med erforderliga handlingar och erhållit bekräftelse från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) att handlingar såväl inkommit som godtagits varvid handläggningen av ärendet nu påbörjas. Nämnden gör oss uppmärksammadade på att nämnden har långa handläggningstider men även på att nämnden har […]
  • Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

    208 ärenden inledda! Payback Sverige uppmanade enskilda bikers och bikerklubbar att insända fullmakt med begäran om Registerkontroll och följande skadestånsbegäran till Payback den 5 februari 2014. Efter att ha fullmakterna inkommit och Payback Sverige skrivit en övergripande anmälan har nu Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden meddelat att nämnden lagt upp ett ärende för varje person, sammantaget 208 […]
  • Payback tar nu kampen mot registrering av bikers! Brev skickat till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden!

    Polisen har uppsåtligt brutit mot lagen på ett flertal punkter vid registerföring Polisen har upprättat ett register som i flera delar är olagliga avseende registrering av romer. Så här skriver Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) i ett pressmeddelande från fredagen: Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig. Det allvarligaste felet är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen […]