• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Info: Polisen får resursförstärkning + Regeringsförslag om ny polisorganisation

Info: Polisen får resursförstärkning + Regeringsförslag om ny polisorganisation

Polisens resurser under 2013

Regeringen föreslår att Polisen får ytterligare 360 miljoner kronor för nästa budgetår vilket innebär att polisen har 20,5 miljarder kronor till sitt förfogande under nästkommande år. Anslaget beräknas öka med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2014, 40 miljoner kronor från och med 2015 och 50 miljoner kronor från och med 2016.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen även att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ska ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015. Ett förslag som innebär att de 21 regionala polismyndigheterna samt Rikskriminalpolisen slås ihop till en myndighet. I förslaget ingår också att SKL, Statens Kriminltekniska Laboratorium läggs direkt under Rikspolisstyrelsen.

Payback Sveriges kommentar

Om Polisens resursförstärkning

Polisen har under de senaste sex åren tillförts 3 500 poliser och ungefär lika många nya miljarder. Resultat har blivit att polisen idag visar upp dt lägsta antalet personuppklararade brott på 17 år. Redan när regeringen ville öka polisens resurser invände ett flertal kriminologer att det finns ingen som helst forskning som visar på ett samband mellan förstärkta polisresurser och fler antal uppklarade brott. Ett faktum som besannats. Regeringen möter då faktumet att polisen faktiskt klarar upp ännu mindre antal brott med att ännu en gång ge polisen mer resurser istället för att tillse genom det årliga regleringsbrevet, regeringens styrinstrument över polisverksamheten, att polisen riktar arbetet mot de grupper och de områden där det faktiskt begås brott. Eller för att prata ren svenska: Ge fan i att trakka och förfölja mc-klubbar utan grund och börja lös brott!

Angående ”En nationell polismyndighet”

Payback Sverige har länge förordat en sammanhållen polismyndighet varför vi välkomnar förslaget. Orsaken till att vi förordar en polismyndighet står att söka i att för att få till stånd en särskild utredning av polismyndighetens olaga arbetsmetoder gentemot bikerkulturen förenklas arbetet väsentligt. Om till exempel JO idag inleder en utredning över Polismyndigheten i Skånes arbete och i förlängningen skulle utdela kritik mot polismyndigheten avser kritiken just Polismyndigheten i Skåne då och inte hela polisen då varje region är en separat myndighet.

Med en sammanhållen myndighet gäller alla beslut hela polismyndigheten och hela polismyndigheten kan då också ställas inför en särskild JO-utredning rörande polisens arbete mot bikekulturen utan att man måste samla ärenden för varje enskilt polismyndighet på hög för att därigenom likväl ändå bara kan få en prövning av en regional polismyndighets arbetsmetoder.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin