Efterlysning av Anmälningsunderlag!

Lördagen den 5 februari genomförde bikerkulturen en nationell aktion mot västförbuden runt om i Sverige. Fortfarande saknas en dock hel del anmälningsunderlag som inte skickats in varför jag nu efterlyser dessa.

Det är viktigt att materialet inkommer så fort som möjligt då arbetet med anmälan inte kan påbörjas förrän det går att bedöma var kraften skall läggas. Mer info kring anmälan kommer att spridas via andra kanaler.

För att snabba upp förloppet går det bra att scanna och mejla över underlaget till peter@payback.name   Dokumentation i form av foton och/eller filmsekvenser måste dock fortfarande brännas och skickas till:

Payback Sverige
c/o Schjerva

Kommendantsvägen 38
291 36  KRISTIANSTAD

Anmälningsunderlag

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin