• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Förbud mot supportertröjor på krogen! Bikerkulturen för kampen för allas yttrandefrihet på krogen!

Förbud mot supportertröjor på krogen! Bikerkulturen för kampen för allas yttrandefrihet på krogen!

Supporterkulturen tar över bikerstaffetten?

Vad som helt tiden liggit i luften börjar nu alltmer ta form. Polisen behöver en reserv-kassako om nu inte bikerkulturen längre är möjlig att använda till ständigt utökade resurser. När nu bikerkulturen sätter hårt emot hårt och begär prövning i Europadomstolen för övergreppen mot kulturen börjar polisen så sakta ställa om fokuset mot supporterkulturen inom fotboll och ishockey istället.

Polisen allt mer på defensiven!

Åtta Karlstadskrogar har infört ett förbud mot alla former av klubb- eller föreningstryck på kläderna. Chefen för Värmlandspolisens ordningssektion, Johan Ekstam säger till Värmlands Folkblad: Men jag vill poängtera att det här inte är ett påbud från polisen, krögarna har frivilligt kommit överens. Vilket är väldigt positivt – och ju fler som deltar desto bättre. 

Att Johan Ekstam anser att han behöver betona detta innebär det egentligen tre saker.

1. Polisen börjar bli alltmer oroliga och vill skydda sina ryggar ifall ett väst- och klädförbud skulle förklaras vara i strid med Europakonventionen och därmed förbjudas att användas över hela Europa via ett rättsligt utslag i Paybacks Europadomstolsärende.

2. Om detta varit fallet, att polisen inte varit en aktiv part i samband med klädpolicyn, hade dels krögarna själva berättat om frivilligheten först och för det andra hade det ju inte funnits någon anledning att ens ta upp saken om så varit fallet.

3. För det tredje utgör förbudet ett lumpet försök från polisens sida att sätta upp två helt olika kulturer emot varandra vilket dock inte kommer att lyckas då den kamp som bikerkulturen för mot väst- och klädförbud också automatiskt kommer att hjälpa även supporterkulturens sak.

Bikerkulturen tar kampen även för supporterkulturens klädsel!

Paybacks ärende till Europadomstolen kommer självklart att innefatta de över stora delar av Sverige införda kläd- och västförbuden. På kommunal såväl som krognivå. I förlängningen kan man då säga att bikerkulturen slåss inte bara för vår lagstadgade rätt att bära våra västar utan även tar kampen för supporterkulturens klädselrätt. Vi kommer inte att driva saken men ett utslag i Europadomstolen att ett väst- och klädförbud gällande bikerkulturens kläder strider mot yttrandefriheten innebär i förlängningen att även alla förbud mot supporterkulturens kläder blir förbjudna.

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/nolltolerans-supportertrojor-pa-krogen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin