• Hemsida
 • >
 • Payback Sverige
 • >
 • Vågar du läsa och delta i ett tankeexperiment? Du riskerar att faktiskt ändra åsikt!

Vågar du läsa och delta i ett tankeexperiment? Du riskerar att faktiskt ändra åsikt!

Bakgrund

Texten är inspirerad av en bikers kommentar till kring en artikel ifrån Payback. Stort Tack för idén och tanken!

Aktuell händelse

Det är  lördag och polisen bestämmer sig som vanligt för att genomföra en masskontroller i samband med ett mc-event. Platsen de valt för kontrollen ligger inte längs allmän väg utan ligger utefter privat väg och på privatägd är inhyrd mark.

Polisen stoppar hundratals fordon och utsätter samtliga besökare för följande:

– Id-kontroll utan föreliggande brottsmisstanke
– Genomsök av samtliga fordon utan föreliggande brottsmisstanke för kroppsvisitation (motorcyklar) och husrannsakan (bilar)

Polisen går därefter öppet ut med uppgifter omkring hur många de kontrollerat, enligt ovan, i efterhand. Ingen journalist ställer kritiskt granskande frågor till polisen omkring vilket lagstöd de har för att verkställa sådana tvångsmedel mot en stor grupp människor.

Har då Polisen lagstöd för en sådana här kontroller?

Sverige är med i EU och har därigenom förpliktigat sig till att följa såväl Europakonventionen som Europa-domstolens domslut som utgör den faktiska tolkningen av Europakonventionens artiklar.

Payback har fått fastslagit av Justitiekanslern att såväl Kroppsvisitation av bikers som husrannsakan faller under artikel 8 i Europakonventionen om rätt till privatliv. I JK-fallet, diareienummer: 5054-17-4.3, med kroppsvisitationen fastslogs också att Europadomstolens domGillian och Quinton mot Förenade kungariket, no. 4158/05, dom den 12 januari 2010″ innebar att Polisens agerande brutit mot domen och därmed mot de mänskliga rättigheterna som de uttrycks i Europakonventionen.

Den refererade domen från Europadomstolen förbjuder Polisen att stanna, uppehålla samt kontrollera både id och medhavda föremål liksom genomsöka fordon utan att mycket stark misstanke föreligger. Regeringens expert på mänskliga rättigheter kommenterade domen enligt följande: Inte ens i fråga om ett så allvarligt område som terrorism fann domstolen det befogat att polisen utan grundad misstanke om brott fick uppehålla och begära id-handling av enskilda personer… Eftersom domstolens praxis är bindande för alla parter till Europakonventionen, bland dem Sverige, saknar parterna rätt att bryta mot praxisen. Endast om polisen har välgrundade misstankar om att en viss person – misstänkt för ett specifikt brott – kommer att vara på en viss plats, en viss tid kommer saken i annan dager… Bergqvist fastslår att bara om polisen vet att en person misstänkt för ett specifikt brott kommer att vara på en viss plats kan de stanna honom och kolla id!

Polisen har således inga som helst rättigheter att vare sig stanna bikers, begära id av bikers, kroppsvistera eller genomföra husrannsakan i fordon och likväl har de gjort så med hundratals personer utan att vare sig journalister, politiker, advokatsamfundet eller  någon annan reagerar på den helt olagliga polisinsatsen!!!! Polisen står rakt upp i media och erkänner 383 brott bara på en enda kväll mot Europakonventionens artikel 8 för mänskliga rättigheter och inte någon som bryr sig ett enda skvatt om bikers mänskliga rättigheter!

Våga vänd på saken och tänk efter om jag istället tycker det är fel om andra grupper utsätts för samma sak!

Och detta är ingen isolerad händelse! Det sker varje helg runt landet och utsätter mellan 80 och 800 människor på olika mc-event för samma lagbrott!

Vänd då på saken. Rulla upp och läs första stycket en gång till och sätt in följande grupper istället:

 • Judar
 • Romer
 • Invandrare
 • Journalister
 • Politiker
 • Advokater
 • Svarta
 • Kvinnor

Skulle ni reagera om någon eller alla av dessa grupper utsattes för masskontroller, om ni nu är ärliga? För det är samma sak. Alla medborgare har samma rättigheter att inte utsättas för olagliga åtgärder från Polisens sida. Även BIKERS! Så ställ er då frågan själva: Varför reagerar jag på att just___ utsätts men inte när bikers utsätts för samma sak? Kan det vara så att jag undermedvetet diskriminerar bikers trots att de har samma rättigheter som alla andra? Kan jag ha fel och borde jag då stå upp för bikers rättigheter oavsett vad jag faktiskt anser om dem?

Anser ni att Polisen garanterar och respekterar bikers rättigheter som är deras skyldighet???

Och betänk i sammanhanget artikel 1 i Europakonventionen som avser Sverige som nation och Polisens verksamhet:

Artikel 1 – Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna
De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och
rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

Kan ni helt ärligt anse att Polisen utefter konventionsartikelns innehåll faktiskt garanterar bikers rättigheter såsom de har en skyldighet att respektera dem även gällande bikers?

Artikel om aktuell händelse

JK-beslutet

Artikel om Europadomstolsdomen

[the_ad_placement id=”after-content”]

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin