• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen lever inte som de lär! De begär att alla andra ska lämna ut sina liv medan de själva vill skydda sin identitet och bli straffimmuna!

Polisen lever inte som de lär! De begär att alla andra ska lämna ut sina liv medan de själva vill skydda sin identitet och bli straffimmuna!

Begär inte att alla andra ska stå ut med integritetskränkande övervakning…

Polisen hänvisar varje gång de vill ha tillgång till mer integritetskränkande lagar och övervakning att den som har rent mjöl i påsen har ju ingenting att vara rädd för… Nej, det skulle ju kunna stämma om man inte visste att det missbrukas å det grövsta av alla myndigheter i Sverige för att övervaka vissa misshagliga grupper av människor totalt såsom bikers utan att brottsmisstankar föreligger.

om ni själva vill leva i skugga och undkomma rättvisan!

Polisen vill nu att deras tjänstekort inte längre ska innehålla innehålla innehavarens personnummer och fullständiga namn. Frågan man då osökt ställer sig är då: Har inte Polisen rent mjöl i påsen då de inte vill uppge sitt namn? För samma förhållanden gäller väl såväl bikers som Poliser, eller? Vi är väl alla lika inför lagen eller känner sig Polisen som förmer eller bättre än övriga medborgare när de vill leva i skymundan och kunna komma undan lagen medan andra ska få totalövervakas under parollen ”Har man rent mjöl i påsen” så har man väl ingenting att frukta, var det inte så???

Nej, låt Polisen såväl som alla andra tjänstemän få stå svars för sina handlingar och gör de inget olagligt som ger dem anledning att frukta för sin säkerhet så har de just inget att frukta! Ingen lär hämnas på någon som ingenting gjort fel.

Och att få veta en tjänstemans namn är ett av de få sätt som en vanlig medborgare kan få rätt via exempelvis enskilt åtal eller allmänt åtal då en polisutredning mot en tjänsteman rutinmässigt läggs ner. Så följ lagen och stå för vem ni är och vad ni heter!

Länk till JO:s remissvar angående Polisens tjänstekort: https://www.jo.se/Global/Remissyttranden/Remissyttrande%20R_61-2019.pdf

Enskilt åtal

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin