• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sveriges mest kriminella gäng- Polisen -begick 383 brott mot bikers på bara några timmar!

Sveriges mest kriminella gäng- Polisen -begick 383 brott mot bikers på bara några timmar!

Polisen begick 383 brott på bara några timmar!

Under lördagens mc-event hos Hells Angels MC Gothenburg genomförde polisen på privat, hyrd mark en masskontroll av besökande bikers.

Enligt polisens egna uppgivna siffror (som sannolikt är i underkant) genomfördes under eftermiddag och kväll 239 id-kontroller samt 134 kontroller av bilar och 10 av motorcyklar. Sammantaget verkställdes således 383 olika tvångsmedel riktade mot bikers med resultat att en person togs omhand på grund av misstanke om att han vare efterlyst, 1 fickkniv hittades och ett misstänkt fall av rattonykterhet.

Betydligt fler lagbrott registrerade på Bokmässan än på mc-event!

Som lite kuriosa i sammanhanget noterar vi att vid samma tid hittades 17 knivar och sammanlagt 25 vassa föremål vid kontroller av Bokmässans besökare… Ser onekligen ut som om de intellektuella i Sverige är kriminellare än bikers även om de självklart står i skuggan av polisen.

Polisen begick minst 383 Brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter

Europadomstolen har fastslagit att det måste föreligga skälig misstanke i varje enskilt fall för att få använda sig av tvångsmedel som både id-kontroll och samt fordonsgenomsökningar utgör. För att skälig misstanke ska kunna föreligga måste det vara troligare att en person är skyldig till ett specifikt, konkret brott än oskyldig.

Vid mc-eventet genomförde Polisen tvångsmedlen rutinartat mot samtliga besökare vilket är helt olagligt och saknar varje form av lagstöd! Det innebär att det strider mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv i varje enskilt fall!

Specifikt omkring rättsläget vad avser tvångsmedel riktade mot mc-klubbar

Doktorn i processrätt, Simon Andersson, har i sin doktorsavhandling och i sin handbok för domare, poliser och åklagare också fastslagit följande just kring tvångsmedelsanvändande mot mc-klubbar och dess medlemmar:

Skälig Misstanke får inte grundas på grupptillhörighet. Det är inte brottsligt att vara med i en mc-klubb så en
sådan misstanke skulle inte ens klassas som misstanke om brottslig verksamhet. Endast om misstanke föreligger
om att några personer ur en kriminell gruppering på en känd tid och en känd plats kommer att beskjuta
medlemmar av en annan kriminell gruppering, måste brottet anses vara konkretiserat tillräckligt även om det är
oklart vilka som ska beskjutas.

Skälig misstanke om konkret brottslighet måste vara individualiserad och får inte bygga på grupptillhörighet

Skälig misstanke får inte bygga på umgänge, tidigare erfarenhetssatser, tidigare brottslighet eller domar. Det
krävs konkreta misstankar om specifik, individbaserad brottslighet för varje person, vid varje tillfälle för
verkställande av tvångsmedel.

Att person är känd i ex.vis. mc-sammanhang eller umgås eller förekommer i mc-sammanhang kan aldrig
grunda skälig misstanke.

Givetvis räcker det inte heller med att misstänka att någon är med i en viss gruppering som antas syssla med viss brottslighet, till exempel en mc-klubb. Det är inte brottsligt att vara med i en mc-klubb så en sådan misstanke skulle inte ens klassas som misstanke om brottslig verksamhet. 

Slutsats

Att polisen i minst 383 ärenden brutit mot Europakonventionen såväl som svensk lag saknar motsvarighet. Inget så så kallat gäng (dit räknar vi självklart inte mc-klubbar som aldrig är gäng) har någonsin kommit ens nära  motsvarande siffror och anser ni att allt detta låter märkligt så bara läs texten ovan eller läs nedan länkade inlägg och artiklar! Payback är alltid pålästa och kan hänvisa till direkta fakta om vi uttalar oss. Det är bara journalisternas och alla politikers totala tystnad som möjliggör bikerförföljelserna!

GT/Expressen artikel om poliskontrollerna

Doktorn i processrätt, Simon Anderssons avhandling om rättsläget kring Skälig misstanke

Doktorn i processrätt, Simon Anderssons handbok om Skälig misstanke

Payback Sveriges Information kring Rättsläget för användande av tvångsmedel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin