Til styret i Norway Rock Festival!

Vedtaket som Kvinesdal formannskap har forfattet angående «Kriminelle MC-klubber uønsket« basert på feilaktig informasjon og gamle myter skapt av politi og myndigheter.

Disse mytene brukes i jakten på «kriminelle MC-miljøer». Skuffende nok: Et nesten Et nesten samlet norsk mediekorps, som man skulle anta var litt kritiske til samfunnsdebatten, deltar ukritisk i det nå pågående hylekoret.

Vedtaket i Kvinesdal formannskap vil vi i beste fall betegne som uvitenhet fra politikere og andre som dessverre ikke vet bedre og ukritisk kjøper skremselspropagandaen fra Norges myndigheter.

Nedenfor noen fakta + tilhørende spørsmål:

1) Ennå er ingen MC-klubb i Norge samlet dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, som omfatter organisert kriminalitet. Enkeltpersoner i det store og omfattende MC-miljøet er straffedømte, som i alle andre miljøer i Norge, men graden av idømt straff varierer like mye her som ellers i samfunnet.

Politi og myndigheter for øvrig liker imidlertid å skjære alle over en og samme kam, noe som i denne kontekst betyr «harde kriminelle». Begrepet «kriminell MC-klubb« som mediene, vankundige politikere og andre myndighetspersoner således feilaktig misbruker håper vi etter hvert blir rettslig prøvd, slik at dette en gang for alle kan legges dødt. Det er ingen «kriminelle MC-klubber» i Norge.

2) I skrivet fra Kvinesdal formannskap står det ingenting spesifikt om Norway Rock Festival, og våre spørsmål er:

o HVEM skal nektes adgang til festivalen? De som har på seg MC-klubbrelatert vest? Gjelder forbudet også gensere, t-shirts, luer etc.? Hva med tattooveringer av klubblogo? Skal det eventuelt fremvises vandelsattest når man skal inn og bruker MC-klubbrelaterte klær? Burde det ikke være reell oppførsel som skal være utgangspunkt for hvordan man skal behandles ved inngang til festivalens områder, og ikke diskriminerende tiltak iverksatt av uvitende folkevalgte, ganske så sikkert under sterkt press fra politi og myndigheter? Og om man er velkommen uten vest – gjør dette en person til et annet menneske enn samme person med vest?

o Om svaret i a) over innebærer vestnekt/forbud mot klubbrelaterte klær, skal ALLE som bærer sådanne nektes adgang til festivalen, eller gjelder dette kun visse klubber (i så tilfelle HVILKE klubber)? Er det alle fra HOG til Hells Angels (her kan kanskje politiet forklare dere forskjellen, om de vet såpass)? Individer med Black Label Motorcycle Club eller Twisted Sister MC på ryggen, skal de nektes adgang?

Disse to sistnevnte er som vi vet rockeband, med bandlogoer lik MC-klubblogoer. Eller er det kun de såkalte 1 % -klubbene som skal nektes adgang? Venner av disse? Bekjente? Synlig supportere? Mulighetene er ubegrenset – her er det bare å krysse av for riktig svar. Vi imøteser svar på omfanget av tiltak som skal settes inn, inkludert en konkret liste over hvilke klubber som eventuelt skal nektes adgang.

o Det er Norway Rock som evt. må ta støyten i form av rettssaker etc. om det som vi her velger å kalle det MC-rasisme blir realitet. Vi minner her også om personer som kommer og har betalt billett, reise og bo-utgifter.

Er festivalen villig til å refundere disse utgiftene/yte kompensasjon, om angjeldende personer føler seg diskriminert fordi de nektes å bære klesplagg det ellers er naturlig for dem å bruke? De har kjøpt billetter under lik forutsetning som alle andre = ingen kleskodeks angitt, etc.? Vestnekt og lignende gjøres vanligvis etter press fra politi, men hvor etablissement / arrangør må påta seg ansvaret for utestengingen.

Er det i det hele tatt hjemmel for å nekte lovlydige frie mennesker adgang?

Norway Rock Festival har mottatt press og trusler fra kommune, fylke og kulturinnstanser om tilbaketrekking av økonomisk støtte om ikke vestforbud mot «MC-kriminelle» gjennomføres, et tap i størrelsesorden flere hundre tusen kroner.

Utpressing av dette slag fra våre folkevalgte og myndigheter er utidig og uakseptabelt, dette er virkemidler som brukes i stater Norge ikke bør assosieres med. En ting er imidlertid utvilsomt: Festivalens integritet blir 100 prosent ødelagt vis-à-vis MC-Norge og også Rockenorge om man velger å gjennomføre vestnekt.

En massiv boikott fra MC-Norge vil garantert komme, og mange utenfor vil støtte opp, i rettferdighetens navn. Norway Rock Festival ble startet som en MC-vennlig rockefestival og har fungert meget bra som sådan de siste fem år, uten bråk av noe slag, med MC-campen som et eksempel til etterfølgelse.

Vestnekt og forbud mot annet klubbrelatert tøy gitt fra stat, kommune, fylke og politi bryter med ytringsfriheten, og det bryter med menneskerettighetene.

Med andre ord, så gjør Norges myndigheter her noe de ikke har lov til, hverken mot grupper av mennesker eller enkeltindivider.

Atle Jørgensen, redaktør ScanBike Norge

Rubi Synøve Bøhmer Jørgensen, journalist ScanBike

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin