• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Officiellt uttalande från Payback Sverige! Payback Sverige har ingenting med våldshandlingar, nationalism, rasism eller främlingsfientlighet att göra!

Officiellt uttalande från Payback Sverige! Payback Sverige har ingenting med våldshandlingar, nationalism, rasism eller främlingsfientlighet att göra!

Jub5C.PDF

Med anledning av tidningsartiklar och en dom från förra veckan vill Payback Sverige härmed göra nedanstående klargörande och uttalande.

Bakgrund

Under förra veckan stod två personer åtalade för att ha misshandlat en person. Under misshandeln uppges rasistiska tillmälen ha använts samt ett tillhygge vilket tillfogade den misshandlade ett märke i pannan vilket är misstänkt likt Payback Sveriges emblem. Personerna ska även ha påträffats med ”en bild på organisationen Payback Sveriges emblem.”, enligt domslut.

Payback är en politiskt neutral organisation för bikers rättigheter!

Payback Sverige är en politiskt helt neutral bikerorganisation som arbetar uteslutande för bikers fri- och rättigheter samt mot alla former av negativ särbehandlig gentemot bikers på grund av förenings- eller kulturtillhörighet. Vi tar således inte parti för något som helst politiskt block, parti eller deras program. Vi kritiserar och motarbetar vid tillfälle alla partier som ställer sig bakom eller som försöker inskränka bikers rättigheter.

Vi tar självklart helt avstånd ifrån och stödjer självklart inte att våra symboler används i något som helst våldssammanhang eller annat politiskt hänseende som ej har med bikerkulturen att göra. Våra symboler ska enbart användas i syften att verka för bikerkulturens bästa vilket då inte innefattar rasistiska eller främlingsfientliga syften.

Payback Sverige symboler eller märken kan enkelt kopieras från vår hemsida; köpas vid försäljningstillfällen runt om i landet eller direkt från vår hemsida. Så är fallet med många olika former av föreningars symboler och det kan svårligen motverkas då märken dels är en försäljningsinkomst men även har en stor marknadsföringseffekt för föreningen ifråga. Vi kan inte ta ansvar för var en persons inköp av eller användande av våra symboler då sådan kontroll av köpsyfte är omöjligt.

Vi vill avsluta med att ytterligare förtydliga att märkets användande av svenska flaggan infogad i en sköld inte har någonting med främlingsfientlighet, nationalism eller rasism att göra. Samtliga riksorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland använder sig av dessa märken för att klargöra och markera nationaliteten på respektive organisation och ingenting annat.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin