Slut upp på Scanbike och Payback Norges sida!

En ny Facebookgrupp har på väldigt kort tid samlat en rad medlemmar. Sidan är en gemensam sida för Scanbike och Payback Norge för att bekämpa ett förbud mot bruk av mc-västar. Slut upp i kampen och låt oss visa på den fulla styrkan i bikerbrödraskapet genom att stödja våra norska brödrar i deras kamp för att slå tillbaka hotet mot mc-västarna!

Länk till Facebookgruppen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin