Thomas Möller vann i Kammarrätten!

Understundom går det även för bikers att vinna principiellt viktiga rättsfall i Svenska domstolar. Det har visat sig tidigare de senaste åren då bikerkulturen avgått som segrare i fallet med en enskild bikerklubbsmedlems rätt att inneha vapentillstånd samt i åtta fall rörande västförbud.

Det senaste rättsfallet avser Thomas Möllers rättighet att även fortsättningsvis erhålla sjukersättning på grundval av hans mycket väldokumenterade artros. Kammarrätten skriver i sin dom: Försäkringskassans utredning kan inte anses ha varit tillräcklig för att motivera indragning av sjukersättning och återkrav av utbetald ersättning för tiden maj 1999-februari 2009″.  

Möller vann i Kammarrätten:
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1574023/Moller-vann-mot-Forsakringskassan.html

Möllers Öppna brev i ärendet:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-media-och-allmaenhet-fraan-thomas-moeller-296138

Polisen viker sig! Payback och Outbreak MC segrade!
http://www.payback.name/?p=2253

Västförbudsärendena:
http://www.payback.name/?p=3979

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin