• Thomas Möller vann i Kammarrätten!

    Understundom går det även för bikers att vinna principiellt viktiga rättsfall i Svenska domstolar. Det har visat sig tidigare de senaste åren då bikerkulturen avgått som segrare i fallet med en enskild bikerklubbsmedlems rätt att inneha vapentillstånd samt i åtta fall rörande västförbud. Det senaste rättsfallet avser Thomas Möllers rättighet att även fortsättningsvis erhålla sjukersättning […]