• Prejudicerande domslut fastslår att föreningstillhörighet eller riskmiljö inte kan utgöra grund för återkallelse av vapentillstånd!

  Bakgrund Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål nr: 5653-20 i en prejudicerande dom, som gäller för alla liknande fall, slagit fast att föreningstillhörighet och/eller riskmiljö inte kan ligga till grund för återkallande av vapentillstånd. Ärendet, som ej har drivits av Payback, avser en man med tillhörighet i Nordiska Motståndsrörelsen men domslutet avser alla liknande ärenden och […]
 • Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare!

  Historiskt många Paybackärenden! Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare i organisationens historia. Just nu finns 22 aktiva ärenden varav bland annat 9 st kontrollärenden som består av minst två av delarna id-kontroll/kroppsvisitation/fordons- eller mc-väskgenomsökning. Därutöver i vissa fall kroppsbesiktning. Vi har även 4 st husrannsakningar hos mc-klubbar. 5 st återkallande alternativt nekande […]
 • Thomas Möller vann i Kammarrätten!

  Understundom går det även för bikers att vinna principiellt viktiga rättsfall i Svenska domstolar. Det har visat sig tidigare de senaste åren då bikerkulturen avgått som segrare i fallet med en enskild bikerklubbsmedlems rätt att inneha vapentillstånd samt i åtta fall rörande västförbud. Det senaste rättsfallet avser Thomas Möllers rättighet att även fortsättningsvis erhålla sjukersättning […]
 • Polisen viker sig! Payback och Outbreak MC segrade!

  Det inom bikerkulturen ytterst viktiga vapenlicensmålet, rörande en medlem i Outbreak MC:s tillstånd att inneha vapen, är avslutat. Polismyndigheten i Värmland har inte överklagat Kammarrättens dom upp till Högsta Förvaltningsdomstolen vilket innebär att Kammarrättens dom idag vunnit laga kraft.
 • Uttalande från Outbreak MC

    Outbreak MC svarar på Värmlands Folkblads artikel om fallet med en medlems vapentillstånd. Ett föredömligt bikerpolitiskt tilltag att direkt gå i svaromål på anklagelser som riktas mot klubb eller enskild medlem! Uttalande från Outbreak MC Flera av er har kanske läst nedanstående länkade artikel i Värmlands Folkblad. Vi vill härmed bemöta den desinformation som […]