• Eskilstuna Kommun tävlar framgångsrikt med Karlstad om priset som 2013 års dumstrut!

    Karlstad och Eskilstuna Kommun tävar i kategorin ”Årets Dumstrutskommun” Karlstads Kommun har under 2013 satsat åtskilliga miljoner, och fler blir det, i ett fåfängt försök att mota bort en mc-klubb från deras förhyrda lokaler, på inrådan från Polisen. Ett tilltag som kommer att rendera juridiska förluster framöver och fortsätta kosta kommunens skattebetalare stora summor som bättre kunde […]
  • Tavelärendet i Eskilstuna avgjort! Tavla i fönster kräver inget bygglov!

    Tavla i fönster kräver inget bygglov! Det mycket segdragna ärendet, som drivits av Payback Sverige, kring legaliteten i en emblemförsedd tavla i ett fönster har nu nått vägs ände. Eskilstuna kommun har inte överklagat varför Länsstyrelsens beslut att en sådan tavla inte kräver bygglov därigenom vunnit laga kraft.
  • Payback-Eskilstuna Kommun 5-0! Länsstyrelsen upphäver kommunens fönstertavelförbud!

    Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna förbjöd under vite DMC Ek. förening att ha en tavla stående på insidan av ett fönster på en ställning. Föreningen överklagade via Payback Sverige beslutet till kommunen att pröva om överklagandet inkommit i rätt tid för att därefter med omedelbar verkan översända överklagan till Länsstyrelsen för prövning. Men när det gäller mc-relaterade […]