Sanningen om Polismyndigheten och Kommunerna i Östergötlands Handlingsplaner!

Polismyndigheten i Östergötland går idag ut i media och talar väl om det nya årets satsningar mot så kallad organiserad brottslighet. En icke påläst mediakår köper resonemangen helt ut och ställer inga frågor om de lagvidriga handlingsplaner de driver mot framförallt de mc-klubbar de valt att sortera som kriminella. (Det sista är ju som bekant ett ev Rikskriminalpolisens uttryck och bevis för sakens riktighet.

Payback väljer därför att publicera dels de mycket allvarliga åtgärder som presenterades i handlingsplanen 2008 och dels en länk till den senaste handlingsplanen 2011 där åtgärderna inte längre är specificerade men om man genomläser bägge förstår man lätt att åtgärderna kommer att vara detsamma. Det är bara handlingsplanen som justerats för att vara mer översiktlig och ospecificerad. Läs om de specificerade detaljerna ur Handlingsplanen 2008! Behövs Payback eller behövs Payback?

Specificerade åtgärder ur Handlingsplanen 2008 

En låg toleransnivå ska gälla mot personer inom denna miljö.

Personer och bolag knutna till kriminella motorcykelgäng ska vara prioriterade mål för myndigheternas aktiva bekämpning av organiserad brottslighet i Östergötland.

Polismyndigheten:
-Arbeta med en låg toleransnivå mot personer knutna till de kriminella motorcykelgängen.
– Lagföra medlemmar och supporters kopplade till kriminella motorcykelgäng för alla typer av brott.
-Utredningar mot medlemmar, supporters och bolag kopplade till miljön ska ske med förtur.

Förväntad effekt:
En ökad kontroll och snabb brottsutredning av medlemamr och supporters till kriminella motorcykelgäng kommer att innebära att de kriminella orgnisationerna får svårare att bedriva sin brottsliga verksamhet.

Åklagarmyndigheten:
Åklagarkamrarna i Östergötland ansvarar för att ärendena med personer från den kriminella motorcykelmiljön prioriteras.

Förväntad effekt:
En snabb lagföring av medlemmar och supporters till kriminella motorcykelgäng kommer att innebära att de kriminella organisationerna får svårare att bedriva sin brottsliga verksamhet.

Kommunerna:
– Det ska ske en mycket noggrann prövning av beslutade och nya ansökningar om bygglov med inriktning att kriminella motorcykelgäng inte ska äga, hyra eller disponera fastigheter.
– Tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och hälsoskyddsnämnden ska prioriteras.
– Kontroll av utbetalningar inom ramen för kommunernas försörjningsstöd till personer knutna till kriminella motorcykelgäng ska prövas noggrant.
-Tillsyn av lokaler enligt lagen om skydd mot olyckor ska genomföras aktivt.
– Skärpt kontroll ska ske att avgifter till kommunal service och kommunala tjänster har betalats.
– Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen ska prövas med avseende på lämplighet och laglydnad.
– Upphandling av varor och tjänster ska sek noggrant med inriktning på att inte stödja personer eller bolag som kan kopplas ihop med kriminella motorcykelgäng.

Förväntad effekt:
Vid avslag på tillståndsansökan hindras den enskilde i sin tänkta verksamhet. Vid omfattande prövning fördröjs den tänkta verksamheten.

Kronofogdemyndigheten:
– Medlemmar och supporters till kriminella motorcykelgäng som har ett ärende hos kronofogdemyndigheten och är gäldenär och förekommer i utsökningsregistret ska handläggas med förtur.

Länk till Polisens presentation:
http://www.corren.se/ostergotland/sa-ska-polisen-bli-vassare–5940698-artikel.aspx

Länk till artikel om Handlingsplanen 2008 innehållande kommentarer från en av Payback Sveriges juridiska ombud: Michael Gajditza:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/handlingsplan3.pdf

Länk till 2011 års ospecificerade version:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/strategiskplan.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin