• Om ”Utvidgat Förverkande”! Sveriges mest rättsvidriga lagstiftning!

  Vid Paybacks uppstart, närmare bestämt i nummer 2/2009, skrev vi en artikel om Utvidgat förverkande av brottsvinster. Historisk bakgrund Förverkande av egendom har en 800-årig historia bakom sig i Sverige så lagen är inte precis något exempel på innovativt nytänkande precis. ”Under 1200-talet stärktes och utvecklades det officiella rättsmedvetandet och straffet för outlawry preciserades till att gälla: – […]
 • Tandlösa förslag från regeringen – riktade mot brottslighet som inte existerar i Sverige!

  En rad förslag riktade mot icke-existerande brottslighet!? Regeringen presenterade under en gemensam presskonferens med Polismyndigheten en rad förslag på åtgärder riktade mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Med andra ord mot sådan brottslighet som en mängd experter i Sverige redan förklarat att den inte ens existerar. Se: http://www.payback.name/?p=15542 Uppdrag till polisen m.fl. att utveckla den myndighetsgemensamma GOB-satsningen […]
 • Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

  Regeringen vill utreda och ta initiativ till att göra det enklare samt utöka möjligheterna att beslagta brottsvinster samt för att förverka fordon vid ”allvarliga” trafikbrott. Regeringen vill utreda och förenkla möjligheten att förverka brottsutbyte 1. Regeringen vill att de regler som redan idag finns gällande utvidgat förverkande även ska kunna användas vid andra brottstyper än i […]
 • Info: Regeringen ger samverkande myndigheter i uppdrag att öka samverkan för att återföra brottsutbyte!

  Information följd av Payback Sveriges kommentar Regeringen gav onsdagen den 19 juni Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att, som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet, utveckla och följa upp den myndighetsöverskridande samverkan som sker på brottsutbytesområdet. Arbetet ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter som inom […]
 • Kan egendom förverkas innan en ilagakraft vunnen dom föreligger?

  Det kom in en konkret fråga till Payback rörande förverkande: Kan egendom förverkas innan en ilaga kraftvunnen dom föreligger?
 • Angående ”Lagen om Utvidgat Förverkande”

  Med anledning av en artikel om en person som blivit av med egendom i form av en Merca, en HD och en rolexklocka lägger jag här upp den genomgång av den bakomliggande lagen om ”Utvidgat förverkande” som jag tidigare publicerade  i nr2/2009. http://www.bt.se/nyheter/boras/gangmedlem-miste-lyxvaror—rattsvasendets-nya-taktik(2298826).gm Vid genomläsning av utredningen upptäcker man att det finns vissa kryphål samt mycket […]
 • Polisen hotar med utökat förverkande

  Kriminalkommissarie Tommy Lindén säger till Helsingborgs Dagblad: ”Vårt framtida mål är att ta så mycket som möjligt av de yrkeskriminellas pengar, men för att göra det måste vi skaffa oss nödvändiga kunskaper. Vi hoppas kunna rekrytera ett antal specialister som ska hjälpa oss i det arbetet”. Då Payback redan i början av 2009 skrev en […]