Polisen hotar med utökat förverkande

Kriminalkommissarie Tommy Lindén säger till Helsingborgs Dagblad: “Vårt framtida mål är att ta så mycket som möjligt av de yrkeskriminellas pengar, men för att göra det måste vi skaffa oss nödvändiga kunskaper. Vi hoppas kunna rekrytera ett antal specialister som ska hjälpa oss i det arbetet”.

Då Payback redan i början av 2009 skrev en uttömmande artikel i ämnet där det också framgår under vilka premisser och med stöd av vilka lagar och paragrafer ett överklagande kan ske, relaterar jag till artikeln nedan.

Humoristisk Paybacklogik!

Jag tillåter mig dock själv att citera ett stycke humoristisk logik ur Payback-artikeln:

Alternativ 1. Vi börjar med att ställa oss frågan: Vad kallas den person som profiterar och genererar rikedom på andra personers ihopstulna gods? Just det, hälare! Och det är just vad staten ofrånkomligen blir då de uppfyller alla yrkesgrundande och bestämmande kriterier för vem som förtjänar att kallas för hälare då dess handlingar är en entydig akt av häleri, när det gäller utvidgat förverkande.

Alternativ 2, steg 1. Den som vanligtvis förverkar, beslagtar och profiterar på horans surt förvärvade förtjänst är antingen en hallick, eller som i detta fallet då horan jobbar på bordell – bordellmamma. Steg 2. Förutsätt att staten därmed ikläder sig hallickens och/eller bordellmammans roll. Vem drar in pengarna och ser till att medlen kommer hallicken/staten till godo? Polisen! 

Alltså: Den som tillgodogör sig medlen av någons illegala arbete är i fallet med förverkande, staten. Staten, kan då enligt mina två uppställda alternativ kallas antingen hälare, bordellmamma eller hallick. Valet är fritt. Oavsett vilket alternativ som framstår som mest lämpligt och adekvat i sammanhanget är dock polisen den som verkställer intjänandet av pengarna. I alternativ 1, med hälaren, blir den som snor från tjuven en illojal liten tjuvjävel! Men, i alternativ 2, med bordellmamman/hallicken, blir polisen logiskt och helt följdriktigt, ingenting annat och ingenting mera, än statens lilla hora!

Länk: http://hd.se/skane/2011/01/07/polisen-ska-ta-pengarna-fran/

Relaterad artikel: http://www.payback.name/payback20092.html#förverkande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin