Kan egendom förverkas innan en ilagakraft vunnen dom föreligger?

Det kom in en konkret fråga till Payback rörande förverkande:
Kan egendom förverkas innan en ilaga kraftvunnen dom föreligger?

Låt oss börja från början.

Gåvor eller konkurs skyddar inte egendom

Om du döms för ett förverkandeutlösande brott kan gåvor återvinnas varför du inte kan skydda dina tillgångar genom att ge bort dem till anhöriga eller vänner.

Kronofogden kan även försätta dig i personlig konkurs och därigenom återvinna egendom eller gåvor. Se: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19870672.htm

Således kan vare sig gåvor eller konkurs skydda överlämnande av egendom till andra.

Egendom kan låsas genom kvarstad

Ur en tingsrättsdom,  https://lagen.nu/dom/nja/2010s374, kan utläsas följande: ”Den i beslag tagna personbilen SRL 531 förklarades förverkad. Beslaget skulle bestå och tingsrätten beslöt om kvarstad avseende personbilen”.

Det innebär att det inte krävs en ilagakraftvunnen dom utan att det kan beslutas om kvarstad redan i första instans och därmed är den åtalade oförmögen att sälja egendomen därefter.

Staten kan också utefter rättegångsbalken redan före rättsförhandling i första instans, om de visar på sannolika skäl att de har en fodran, komma att kräva kvarstad av egendom och troligtvis få begäran godkänd.

Rättegångsbalken 15:1
Om någon visar sannolika skäl för att han har en fordran, som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och det skäligen kan befaras att motparten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden, får domstol förordna om kvarstad på så mycket av motpartens egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning. Lag (1981:828).

Detta är det juridiska läget vad avser förverkande. Du kan med andra ord inte på ett legalt sätt skydda din egendom mot förverkande om du döms för ett förverkandeutlösande brott.

Mer allmänt om lagen om utvidgat förverkande och rättsliga konsekvenser av lagen: http://www.payback.name/?p=1133

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin