View Post

Bevis på att Polisen återigen ljuger i bikerärende och media hjälper till att täcka upp lögnerna! Här är beslagsprotokollet från razzian mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva!

Bakgrund Polisen har tidigare gått ut i media med uppgifter om att de beslagtagit narkotika på klubbens fastighet och en åtelkamera utomhus för övervakning i samband med razzian mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Så är inte fallet. Polisen har medvetet ljugit för media och fört dem bakom ljuset! Då flertalet artiklar i NSD och …

View Post

Genmäle till GöteborgsPosten och Polisen om mc-klubbsetableringar m.m.!

Bakgrund Under lördagen publicerade GP två olika artiklar där polisen arbetar på att bygga vidare på den fantombild de länge byggt ikring bikerklubbar. Påstående efter påstående staplas på varandra utan att några som helst fakta eller källhänvisningar förekommer. Om sådana här påstående får stå oemotsagda innebär det i förlängningen att alla bikers i Sverige ytterligare …

Masshysterin fortsätter i Ale kommun kring fastighetsköpet!

  Bakgrund Payback skrev förra veckan om den masshysteri som brutit ut i Ale Kommun sedan det blev känt att två medlemmar i Hells Angels MC skrivit under ett köpekontrakt på ortens gästgivarfastighet. Säljarens hustru tvingades avgå från sin position som gruppledare för moderaterna samt ta timeout från övrig politisk verksamhet. Polis och Kommun tyckte …

Polisen ljuger och Payback svarar med fakta omkring Red Devils MC och polisarbetet!

Bakgrund Med anledning av ett inslag i SVT angående en etableringen av Red Devils MC i Sala anser Payback att vi behöver gå in och lägga fram fakta i sak och rätta Agneta Kulins, polisområdeschef i Sala, helt grundlösa påståenden. Påståenden som Kulin inte heller i ett anda stycke kunnat lägga fram dokumentation i sak för. …

Vittnesmål om polisens stigmatisering, skadegörelse och uppsåtliga lögner!

  Om polisens lögner, stigmatisering och skadegörelser i samband med bikerklubbar For noen år siden tenkte jeg å kjøpe en forretningsgård ikke så langt fra mitt daværende hus. Det ble ett jævla liv med store avisrubrikker som skrev om att nå kom de mc kriminelle til stedet å en kjent politi som også var vice-ordfører …

Vice Ordförande, advokat Ismo Salmi om Karlstadspolitikerna: Tönterier! Politiker behöver i valtider ett tydligt mål som massmedia skriver om!

  Payback Sverige står upp för bikerklubbars självklara rätt att inneha klubbhus! Payback Sverige står upp för bikerklubbarnas självklara rätt att inneha klubbhus på samma villkor och premisser som alla andra. I fallet med Solstadens Motorsport innebär det att ta juridisk strid för klubbens rätt att sitta kvar som hyresgäst fram till 2026. Första juridiska …

Poliser: Finns dom verkligen?

En liten underfundig text som första gången publicerades på Payback i oktober 2009 men som fortfarande äger sin aktualitet. Ett faktum som inte minst synts under den gångna veckan där Polisen fört en helt rabiat mediakampanj mot bikers. Poliser: Finns dom? Finns polisen verkligen eller är polisens existens bara en urban legend? Ett mediatroll allena? En vandringssägen …

Vittnesmål 21: Om Polisens stigmatisering, skadegörelse och uppsåtliga lögner!

Om polisens lögner, stigmatisering och skadegörelser i samband med bikerklubbar For noen år siden tenkte jeg å kjøpe en forretningsgård ikke så langt fra mitt daværende hus. Det ble ett jævla liv med store avisrubrikker som skrev om att nå kom de mc kriminelle til stedet å en kjent politi som også var vice-ordfører var …

Polisen är den mest kriminella organisationen i Sverige och ställer sig systematiskt över lagen!

 Systemhotande brottslighet Vad skulle ni kalla en organisation som – Bombhotar en mediaredaktion? – Styr landets mediarapportering? – För register över hela grupper av människor utan att brottsmistankar eller lagstöd föreligger? – Stoppar och kontrollerar grupper av personer utan någon form av lagstöd? – Inleder och fortsätter trakasseringar och förföljelser av en hel grupp av människor utan att en enda …

Payback intervjuar Sveriges enda bikerforskare!

Bakgrund Nedanstående intervju publicerades första gången den 12 januari 2010. Då intervjun är unik på det sättet att den intervjuade är den enda i Sverige och en utav blott fyra stycken i världen som doktorerat på en studie av bikerkulturen är den dock värd att publiceras ännu en gång. Intervjun är också en del av Paybacks arbete att …

Stäng gränserna och ta tag i problemen! Polisen har försummat förorts-, stadsdelsgäng och direkta kriminella organisationer!

Förord Jag brukar inte kommentera eller skriva om så kallade allmänpolitiska företeelser och jag kommer fortsättningsvis inte göra så heller. Detta är ett personligt utspel i provocerande syfte. Inlägget ska ses som ett individbaserat, provocerande försök att starta en debatt kring polisarbetets resultatlösa fokus mot bikerkulturen då en rad andra mål och fokus för polisarbetet skulle …

Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet …