• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ny byggs det på fantasy-bilden igen! Om ett mycket otäckt framväxande mönster!

Ny byggs det på fantasy-bilden igen! Om ett mycket otäckt framväxande mönster!

De senaste dagarna har en del beslut fattas som är av intresse för bikerkulturen just på grund av det faktum att insatserna är riktade mot bikerkulturen. Tar man dem en och en framstår de som tämligen harmlösa men tar man dem tillsammans träder ett olycksbådande mönster fram. Men låt mig nu inte gå händelserna i förväg utan ta sak för sak för sig så får ni själva bilda er en egen uppfattning medan ni läser.

Larmbågar och fler ordningsvakter till domstolarna

Den 13 september meddelade Justitieministeriet att domstolarna får 15 miljoner kronor i ökade anslag för 2012 och 30 miljoner kronor från och med 2013.

Det ökade anslaget skall möjliggöra:
– Att hålla inpasseringskontroller för att förhindra att vapen tas med in i domstolslokalerna.
– För domstolarna att anställa ytterligare ordningsvakter.
– För domstolarna att installera fler larmbågar.

http://www.regeringen.se/sb/d/15080/a/174828

http://www.regeringen.se/sb/d/15111

Regeringen initierar en ny institution för kriminologisk forskning

Den 19 september meddelar regeringen att de satsar 14 miljoner kronor för att tillsammans med andra aktörer medverka till bildandet av en ny stiftelse för att främja kriminologisk forskning.

Såsom motiv för att bilda denna nya kriminologiska stiftelse hävdar Justitieminister Beatrice Ask:
– Regeringen skapar nu förutsättningar för att långsiktigt stärka kunskapsbasen inom rättsväsendet.
– Internationellt utbyte av kunskap och forskning inom rättsväsendets område är av stor betydelse för att ständigt kunna förbättra brottsbekämpningen och öka medborgarnas trygghet.

http://www.regeringen.se/sb/d/15080/a/175633

Polisen får 150 miljoner i budgetförstärkning

Den 20 september får polisen en resursförstärkning på 150 miljoner kronor för att nu landa på sammanlagt 20,067 miljarder kronor årligen till sin verksamhet.

Regeringen förväntar sig att förstärkningen av rättsväsendet resulterar i väsentligt förbättrade verksamhetsresultat.

http://www.regeringen.se/sb/d/15080/a/175733

http://www.regeringen.se/sb/d/1912/a/70938

Polisförbundet vill arbeta forskningsbaserat!??

Polisförbundet skriver idag i ett pressmeddelande följande angående statsbudgeten:

”Det är bra att regeringen vaknat till och satsar på forskning genom att inrätta ett internationellt pris i kriminologi. Men Polisförbundet tycker det är anmärkningsvärt att man inte samtidigt satsar nationellt och ger svensk polis förutsättningar att arbeta forskningsbaserat utan helt negligerar frågan om en högskoleutbildning”.

http://www.polisforbundet.se/Document/ViewDocument.aspx?areaid=10531&documentId=4081&checkPA=1

Slutsatser och mönster

1. Polisens resurser förstärks men får samtidigt ännu ett klart direktiv att visa förbättrade resultat från Justitiedepartementet. Då polisen trots sina tidigare personalförstärkningar och extra ekonomiska bidrag inte kunnat förbättra sina resultat utan spenderatmerparten av pengarna på att jag ”bikerspöken”. Det vill säga den fantombild av kriminella element iklädda mc-västar de själva målat upp igenom alltför rikligt tilldelat mediautrymme vet bikerkulturen redan vad som blir resultatet om man blandar mer pengar till polisen med ökade krav på effektivitet – fler razzior och husrannskaningar, masskontroller vid evenemang, buggningar och telefonavlyssningar och än mer trakasseringar och övergrepp!

2. En del i förstärkningen av en uppmålad fantasybild är ju att ge ett sken av farlighet där ingen fara existerar. I polisens fall har det de senaste åren tippat över i massiva säkerhetskontroller inför media och allmänhet vid snart varje rättegång med bikeranknytning. Den bilden kommer att byggas på framöver i och med förstärkta resurser i form av fler larmbågar, fler paraderande ordningsvakter och fler inpasseringskontroller. Vi har ju sett rättegångar de senaste åren där polisen slagit en järnring runt domstolslokalerna enbart i avsikt att måla upp en bild av fara och livsfarliga element. Den bilden kommer att byggas på och förstärkas väsentligt framöver när de beslutade åtgärderna sätts i verket. Åtgärder som inte bygger på någon form av riskanalys eller inträffade händelser utan är ett verk iscensatt för att bygga en bild av farlighet!

3. Regeringen ger pengar till en ny forskningsinstitution för att förbättra brottsbekämpningen och kunskapsbasen och eftersöker samtidigt fler donatorer. Läggs detta faktum tillsammans med att Polisförbundet vill börja jobba forskningsbaserat så börjar man skönja bilden. Det kommer inte att dröja länge förrän Rikspolisstyrelsen går in och satsar sin del för att vara delaktiga, läs: kunna styra, forskningsresultaten så att de framöver går i deras riktning.

För vi har idag en alldeles utmärkt statlig forskningsinstitution – Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Genom att regeringen går ut med meddelandet att de vill initiera en ny institution underkänner de samtidigt de resultat Brå presenterat och vill i framtiden kunna gå förbi dessa. Och, samtidigt önskar polisen ingenting mer än att en forskningsinsitution de själva nu kan vara med och finansiera faktiskt kommer upp med ”bevis” på att mc-klubbarna faktiskt är de kriminella organisationer de i över 20 år hävdat men aldrig lyckats få forskningsmässigt belägg för. För Brå har aldrig gått i statens ledband. De har haft den allra högsta integritet och gång efter annan konstaterat att polisens bild av mc-klubbarna inte stämmer med vare sig forskning eller verklighet.

Nu har ni läst fakta. Ni har läst Paybacks analys och nu kan ni jämföra med vad ni själv fick för bild medan ni läste artikeln.

Länk till informationsmaterial om bikerkulturen med bland annat en artikel om vad Brå konstaterat gällande bikerklubbarna:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/allmaninfo2.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin