• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen ljuger och Payback svarar med fakta omkring Red Devils MC och polisarbetet!

Polisen ljuger och Payback svarar med fakta omkring Red Devils MC och polisarbetet!

medgeneralize

Bakgrund

Med anledning av ett inslag i SVT angående en etableringen av Red Devils MC i Sala anser Payback att vi behöver gå in och lägga fram fakta i sak och rätta Agneta Kulins, polisområdeschef i Sala, helt grundlösa påståenden. Påståenden som Kulin inte heller i ett anda stycke kunnat lägga fram dokumentation i sak för. Så vi tar varje felaktighet för sig och belägger en och en sak såsom journalisten vid tillfället borde gjort! Detta är journalistik! Läs och lär!

Klubben tvingas uppfylla vissa krav!???

Kulin säger: För att få återta namnet har klubben tvingats uppfylla vissa krav, men vilka de är vill polisen inte tala om.

Alla klubbar som vill etablera sig på korrekt sätt inom bikerkulturen har krav att uppfylla. Medlemmarna ska generellt vara av visst antal samt inneha körkort och hoj. Vidare ställs krav på klubbhus och/eller att aktivt söka klubbhus samt att besöka och presentera sig för klubbarna inom den region aspiranterna söker inom. Ingenting märkligt med det och samma regler gäller för alla.

Söker du inom en internationell sammanslutning tar det i regel lite längre tid för varje statusuppgradering. Det är enda skillnaden i den delen. Att antyda att klubben skulle behöva begå något kriminellt eller liknande är bara nys som polisen inte kunnat bevisa en enda gång under 27 års bikertrakasserier av en enda anledning: Det är lögn och förbannad dikt!

När polisen inte vet så vet de inte heller något! Svårt?

Och, journalister borde för länge sedan ha lärt sig en sak om polisens uttalanden. När en polis säger att de inte vill tala om något är det inte för att polisen förtiger något! Nej, när en polis inte vill tala innebär det att de vet inte ett enda dugg mer för det finns inget att veta! Eller i klartext: Polisen ljuger för att försöka misstänkliggöra en klubb!!!

Här erkänner polisen två solklara brott mot lagen! Vem är då kriminella?

Polisen påstår hela tiden att olika mc-klubbar är kriminella!?? Men, ur artikeln framgår två solklara brott och den part som står för dessa brott är Sveriges Polis! Vem och vilka är det då om egentligen är kriminella??

I artiklen står: Enligt en poliskälla kommer polisen göra allt för att ”störa dem”. Vid lördagens fest hade polisen en kommendering och fotograferade och filmade alla besökare.

Att störa och förstöra har vi en polisjurists eget skriftliga medgivande över att beteendet är förbjudet för polisen då det helt saknar lagstöd. Polismyndigheten i Skåne, Chefen för rättsektionen, Ann-Charlotte Anevski, svarade följande på Paybacks fråga om vilket stöd i lagen polisen har för störa och förstöra taktiken: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken. Således bryter grundlagens krav att ha lagstöd för sina insatser varje enskild gång de utövar störa och förstöra taktiken! Dokumentet går att läsa via: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

När det gäller fotografering och filmning har JO och JK i sju olika beslut fastslagit att båda sakerna utgör tvångsmedel och bara får förekomma vid omhändertaganden och gripanden i övrigt är det förbjudet för polisen:

JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012. Frågor på det?

Ingen klubb står utanför samhällets lagar och regler

Ur artikeln framgår också följande påstående: Båda klubbarna är så kallade 1-procentklubbar. Begreppet innebär att man anser sig stå utanför samhällets lagar och regler.

Ingen klubb har någonsin påstått sig stå utanför samhällets lagar och regler! Det är återigen polisfunna påståenden för att i media bedriva det enda sätt de vet att bekämpa bikerklubbar. Nämligen genom att smutskasta och verbalt misstänkliggöra olika klubbar genom att mena att klubbarna har kriminalitet som affärsidé.

Påståendet är inte sant och vi konstaterar återigen att trots att polisen framsagt samma mantra tusentals gånger har de inte en enda gång lagt fram bevis i sak…

Det finns inga kriminella mc-gäng!!

När det sedan kommer till påståendet i artikeln om ”kriminella mc-gäng så finns det inga Kriminella MC-gäng. Det är helt och hållet en fantasiprodukt som lanserats av media och polis i samarbete för att vinna mer pengar till polisen och få sålt fler lösnummer för media. All forskning och fakta som existerar í ämnet säger entydigt att det inte finns några kriminella mc-gäng. Å för den som ändå tror det så rekommenderar vi en genomläsning av Paybacks faktamaterial i saken så ändrar ni säkert åsikt om ni vågar ta del av vad fakta och forskning säger!
Läs: http://www.payback.name/?page_id=15465

Sveriges meste mc-reporter uttalar sig kring nyetablering av en Red Devils-avdelning!

Vi avslutar artikeln med att citera Sveriges meste mc-reporter Ulf Kristiansson på Helsingborgs Dagblad. När han blev intervjuad av Västerbottenskuriren i samband med etableringen av en Red Devils-avdelning i Umeå sade han följande:

Det är heller inte så att en liten grupp okända män kommit till Umeå för att ställa till ett levandes helvete för befolkningen. Enkelt uttryckt kan man säga att de som är med i Red Devils MC är de som var med i den lokala klubben tidigare.

Tyckte man att de var fähundar tidigare, så är de antagligen fortfarande fähundar. Begick medlemmar i den lokala mc-klubben brott, så gör de nog det även sedan de fått ett nytt ryggmärke. Och de som inte begick brott tidigare kommer sannolikt inte att göra det bara för att de bytt ryggmärke. Så enkelt är det.

Och något har jag lärt mig. Bland annat att inte skapa rädsla i onödan, att göra mc-gängen farligare än de är. Det som nu hänt i Umeå har sannolikt ingen praktisk betydelse för vanligt folk, men är en stor grej för mc-gänget. De är nu del i en internationell gemenskap och har fått högre status i bikerkulturen.

Den lokala klubben har bytt namn och polisen vet exakt vilka dess medlemmar är.

Svårare än så är det faktiskt inte.

Intervjun har som alla andra artiklar som framställer bikerkulturen på ett normalt, icke kriminellt vis, med tiden raderats men hade följande ursprungslänk:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=270838

Relaterad artikel:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/kriminellt-mc-gang-tillbaka?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161018%3Akriminellt-mc-gang-tillbaka%3Anyh

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin