• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen är den mest kriminella organisationen i Sverige och ställer sig systematiskt över lagen!

Polisen är den mest kriminella organisationen i Sverige och ställer sig systematiskt över lagen!

org_brott

 Systemhotande brottslighet

Vad skulle ni kalla en organisation som

– Bombhotar en mediaredaktion?

– Styr landets mediarapportering?

– För register över hela grupper av människor utan att brottsmistankar eller lagstöd föreligger?

– Stoppar och kontrollerar grupper av personer utan någon form av lagstöd?

– Inleder och fortsätter trakasseringar och förföljelser av en hel grupp av människor utan att en enda dom eller ett enda brott registrerats på någon i gruppen när förföljelsen inleddes?

– Gör tillslag mot en mc-klubbs julfest med inbjudna vänner och grovt misshandlar ett antal personer varav flera kvinnor och minderåriga barn?

– Genomför husrannsakningar utan lagstöd med inslag av mycket grovt våld, skadegörelse m.m?

Lägger man ihop brottsligheten framträder en bild av en hänsynslös brottsorganisation kallad polisen

Tar man företeelserna en och en kan kanske händelserna ursäktas och skylas över såsom misstag eller fel i arbetet. Men, lägger man dem tillsammans så tonar en helt annan bild fram. En bild av en hänsynslös brottsorganisation som inte skyr några medel och som systematiskt sätter sig över allt vad lag och ordning säger. Och, allvarligast av allt: I motsats till mc-klubbar, som ofta felaktigt utpekas såsom brottliga organisationer, är polisens brottslighet inte betingad av enskilda individer som begår brott vilket bevisligen är fallet vad gäller gäller mc-klubbar, utan polisens brottslighet är beslutad, sanktionerad, planerad och verkställd av polisorganisationens yttersta företrädare och högsta chefer varför de begås av organisationen som sådan! Det innebär att Polisen förutom olika lösa nätverkskonstellationer av i regel relativt tillfällig natur, är den största, mäktigaste och kriminellaste organisation som existerar och någonsin har existerat i Sverige!

En mängd av dessa uppräknade gärningar som polisen gör sig skyldig till är så kallade systemhotande brott av en mycket allvarlig karaktär.  Brottsliga handlingar som ingen annan organisation tidigare utfört i landet. Det handlar då bland annat om att bombhota en mediaredaktion, att registrera hela grupper av personer utan att ett konkret brott föreligger som utgångspunkt samt att organisationen utbildar, styr och håller informationsmöte om vad och hur landets press ska skildra en viss grupp av personer?

Läs igenom materialet från alla länkarna nedan och bilda er en egen uppfattning om !

G W Persson bekräftar förekomsten av ett olagligt bikerregister:
http://www.payback.name/?p=11750

Polisen bombhotar NSD-redaktionen:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredande-aaklagare-515238

Beviset för att polisens bikerjakt inte har ett dugg med kriminalitet att göra:
http://www.payback.name/?p=11643

Polisen styr och utbildar media:
http://www.payback.name/?p=11591

Om polisens olagliga och brutala husrannsakningar:
http://www.payback.name/?p=11778

Bevis för polisens olaga kontroller och registreringar:
http://www.payback.name/?p=11657

17 tunga aktörers underkännande av begreppet ”kriminella mc-gäng”:
http://www.payback.name/?p=11559

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin